Odborná exkurzia a vzdelávací seminár – Biopel, Kysucký Lieskovec

Začiatkom apríla sa žiaci našej školy z odboru technik energetických zariadení budov zúčastnili odbornej exkurzie a prednášky v spoločnosti Biopel zameranej na obnoviteľné zdroje energie a s tým súvisiace dôsledky na zmenu našej klímy.

Získali zaujímavé informácie o kvalite ovzdušia a ekologickom vykurovaní, no predovšetkým predstavu ako ich každodenné rozhodnutia v tejto oblasti ovplyvňujú životné prostredie a zdravie.

Veľmi zaujímavá bola exkurzia do výroby drevných peliet, kde mali možnosť vidieť celý logistický reťazec od zvozu drevného odpadu, jeho spracovanie vo výrobnej linke ako aj balenie a skladovanie výsledného ekologického produktu – drevných peliet.

Hlavnou činnosťou firmy je výroba a nákup drevnej suroviny a predaj celej škály drevných biopalív: drevné pelety, brikety, kusové štiepané drevo a suché drevné štiepky.

Energia je spojená so životom každého človeka. Ľudia väčšinu svojho života trávia v interiéroch, v ktorých je potrebné zabezpečiť tepelnú pohodu a náklady na vykurovanie sú podstatnou položkou rozpočtu. Preto je dôležité využívať zdroje energie hospodárne a neustále hľadať a inovovať možnosti využívania energie.

Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a rozšírila ich vedomosti z odboru energetických zdrojov a zariadení a veríme, že sme ich inšpirovali a motivovali správať sa šetrnejšie k životnému prostrediu.

Bližšie informácie nájdete na: https://www.biopel.sk/sk/novinky/299-prednasky-a-exkurzie-pre-studentov