Odborná exkurzia – Autosalón Bratislava 2022

Po vynútenej prestávke sme opäť mohli absolvovať  prehliadku priestorov výstaviska Incheba v Bratislave dňa 28. apríla 2022. Zúčastnili sa jej žiaci z III.A, III.B a IV.B (BOZP a mechanik hasičskej techniky).  Ráno sme sa stretli pri škole a autobusom sme sa vydali na cestu.

Takmer po troch hodinách cesty s malou prestávkou sme stáli pred bránami výstaviska, kúpili si vstupenky z prostriedkov ZRŠ a presunuli sa do výstavných hál. Žiaci  si mohli prezrieť výstavu automobilovej techniky. Žiaľ účasť vystavovateľov bola veľmi obmedzená vzhľadom na doznievanie pandemickej situácie – nedostatok čipov a iné okolnosti, ktoré spôsobili obrovský výpadok produkcie v danej oblasti – predajcovia nemajú čo predávať, sú dlhé čakacie doby  pri kúpe nových automobilov.

Na výstavisku bolo práve z tohto dôvodu vystavovaných veľa veteránov a v trende tejto doby aj veľa obytných automobilov. Súčasťou tejto výstavy bola aj výstava Gastro a Turizmus. Po prehliadke výstavy mali žiaci možnosť podľa vlastného uváženia navštíviť centrum Bratislavy. Nasledovala cesta späť a konštatovanie, že si žiaci opäť raz rozšírili obzory a hlavne po dlhom čase mohli spolu zažiť aj niečo spoločenské…