Odborná exkurzia – CONECO a RACIOENERGIA 2022, Bratislava

Po dvoch rokoch pandemických opatrení sme konečne mohli navštíviť Medzinárodný veľtrh stavebníctva CONECO a RACIOENERGIA, ktorý znova otvoril brány vystavovateľom aj návštevníkom a na ktorý sme sa veľmi tešili. Tento rok to bol už 43. medzinárodný veľtrh stavebníctva a 26. medzinárodný veľtrh využitia energie.

Tak sme sa dňa 24. marca 2022 vybrali do Bratislavy s triedami III. A (technické lýceum, BOZP) a II.D (operátor stavebnej výroby, mechanik stavebnoinštalačných zariadení).

Na  veľtrhu energetickej efektívnosti RACIOENERGIA sme objavili riešenia, ako rozumne vykurovať a zabrániť únikom tepla, ale aj správne chladiť. Veľký záujem bol o moderné vykurovanie najmä zo strany rodín. Pri stavbe domu je kladený dôraz na úsporu, moderné technológie a inteligentné ovládanie.

Môžeme konštatovať, že sme opäť videli niečo nové a zaujímavé z oblasti stavebníctva, získali sme veľa cenných informácií. Musíme však konštatovať, že v minulosti tu bolo oveľa viac účastníkov ale aj vystavovateľov.