Odborná exkurzia – Elektrovod Slovakia s.r.o., Žilina

9. mája 2023 sa žiaci III.A (študijný odbor BOZPtechnické lýceum) zúčastnili odbornej exkurzie v žilinskom závode ELEKTROVOD, s.r.o. Firma Elektrovod Slovakia patrí do skupiny Signum, ktorá je jedným z významných európskych priemyselných subjektov s celosvetovou pôsobnosťou. Vyrába stožiare, rozvodne pre energetický priemysel, zvodidlové systémy a ďalšie oceľové konštrukcie. Trvanlivosť ocele predlžujú žiarovým zinkovaním.

Za viac ako 70 rokov existencie spracovali cez pol milióna ton ocele a vyrobili viac ako 20 tisíc ks priehradových stožiarov, ktoré prenášajú elektrickú energiu na trase dlhšej ako 6000 km.

Žiaci mali na úvod možnosť zoznámiť sa zo základnými prvkami v oblasti BOZP, postupne prešli celou výrobou s priamou ukážkou bezpečnostných prvkov a komentárom k možným rizikám vo výrobe.

Exkurzia sa žiakom veľmi páčila, živo diskutovali s technikom BOZP p. Tvrdou a vedúcim výroby zinkovne p. Jančíkom. Touto cestou im veľmi pekne ďakujeme za ochotu, odborný výklad a profesionálne zodpovedanie mnohých otázok našich žiakov.