Odborná exkurzia – Krajské majstrovstvá v hasičskom športe profesionálnych hasičov, Martin

Na konci mája sa žiaci z III.A triedy (študijný odbor BOZP a technické lýceum) zúčastnili zaujímavej exkurzie  v športovom areáli OR HaZZ MV SR v Martine, kde sa konali Krajské majstrovstvá v hasičskom športe profesionálnych hasičov zo Žilinského kraja.

Pozorovali vykonávanie rizikových činností, ale aj spôsob zaistenia ich bezpečnosti pri športových aktivitách – napr. siete pri výstupe hákovým rebríkom do 3. nadzemného podlažia, laná, karabíny kladky, opasky, prilby, lanovky a ďalšie prostriedky, ktoré súžia pre osobnú ochranu alebo vlastnú záchranu.

Žiakom sa exkurzia páčila a získané poznatky využijú v ďalšom štúdiu.