Odborná exkurzia – Múzeum J. Kráľa, Liptovský Mikuláš

Dňa 26. marca 2024 sme spolu so žiakmi I.C triedy (študijný odbor technik energetických zariadení budov) vyrazili v skorých ranných hodinách do cieľa našej cesty – Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Našim zámerom bolo navštíviť hneď niekoľko expozícií, ktorými nás sprevádzala lektorka.

Prvou z nich bola prehliadka Mikulášskej mučiarne, nachádzajúca sa v podzemí múzea. Bola zrekonštruovaná pri príležitosti 300. výročia súdu a popravy legendárneho slovenského zbojníka – Juraja Jánošíka. Priblížila nám atmosféru doby, keď súčasťou súdnych procesov bolo mučenie. O neľudskosti doby a zaobchádzaní s väzňami svedčili aj viaceré exponáty múzea, medzi ktorými sa nachádzali rôzne historické dokumenty. Napríklad o priebehu súdu s Jánošíkom, ale aj o vynesení rozsudku smrti tohto slávneho zbojníka. Stiesnenosť priestorov mučiarne vzbudzovala pocity hrôzy, ktoré umocňovali aj mučiace nástroje či vystavená figurína mučeného Jánošíka, sediaceho v putách.

Ďalšia časť exkurzie sa niesla v znamení pútavého rozprávania o histórii mesta Liptovský Mikuláš, ale najmä o jej významných osobnostiach. Jednou z nich bol nepochybne aj významný štúrovský romantický básnik – Janko Kráľ. V súvislosti s jeho životom nám bolo poskytnutých veľa zaujímavých informácií nielen z jeho verejného života, ale najmä z jeho súkromia. Pozornosť žiakov priťahovali aj predmety a fotografie patriace rodine J. Kráľa.

Medzi žiakmi si azda najväčšiu pozornosť i záujem získala inštalácia dobovej miestnosti, ktorá bola špeciálne upravená tak, aby znázorňovala priestory vtedajšieho zasadnutia súdu. Nachádzali sa v nej rôzne zaujímavé rekvizity, ktoré si mohli žiaci vyskúšať a aj sa s nimi odfotografovať.

Záver našej prehliadky tvorili expozície z histórie, ale aj kultúry Slovenska. Dojem z nej umocňovali v nás vzácne knihy, dobové dokumenty i obrazový materiál, ktorý sme si mohli nielen obzrieť, ale aj odfotiť. Plní nových informácií a zážitkov sme sa spokojní vracali domov.

Ďakujeme žiakom za vzornú reprezentáciu školy!