Odborná exkurzia – Nová synagóga, Žilina

Po dlhej pandemickej odmlke sa nám konečne podarilo opäť rozbehnúť odborné exkurzie. Využili sme možnosť navštíviť Novú synagógu a jej fenomenálnu inštaláciu, dielo Juraja Gábora – Sphéra. Zúčastnili sa jej v priebehu februára a marca 2022 triedy – I.A, II.A, III.A (študijný odbor BOZP a technické lýceum).

Sprevádzanie nám ako zvyčajne robila úžasná Simonka Gottierová v rámci vzdelávacieho programu „Na vlastné oči“ a programu Plno – prázdno – plno. V rámci tohto programu majú žiaci možnosť dotknúť sa Sphéry, zažiť ju a rozprávať sa v otvorenej spoločnej diskusii. Sphéra je vlastne taká obrovská drevená miska, ktorá čaká na zaplnenie. Súčasťou programu je totiž aj kreatívna úloha, v ktorej si dopĺňanie Sphéry sami vyskúšali.

Vo dvojiciach modelovali z plastelíny to, čím by chceli zaplniť Sphéru – svoje diela potom inštalovali do malej misky, ktorá predstavovala zmenšeninu Sphéry a rozpávali o tom, čo vytvorili. Výsledné inštalácie boli úžasne kreatívne a niekedy aj veľmi vtipné. Celkovo bola prehliadka veľmi zaujímavá, dala možnosť žiakom sa slobodne vyjadriť k umeniu, k tomu čo cítia a prežívajú.

Odchádzali spokojní s vyjadrením, že sa na toto miesto určite ešte vrátia. Ďakujeme za možnosť byť súčasťou tohto krásneho priestoru, pretože budova neologickej synagógy v Žiline patrí k najkrajším a z hľadiska architektúry najdôležitejším židovským stavbám na Slovensku. Stavba stojí na mieste pôvodnej synagógy z roku 1861. Modernú budovu s kupolou projektoval svetoznámy nemecký architekt Peter Behrens a jej výstavba prebiehala v rokoch 1928 až 1931.

Link: https://www.facebook.com/novasynagoga/posts/4883944195021037