Odborná exkurzia – Nová Synagóga, Žilina

Dňa 1. februára 2024 sme mali so žiakmi II.A triedy opäť možnosť navštíviť unikátny priestor Novej synagógy v Žiline a jej program „Na vlastné oči“. Ten sa zameriava na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Vytvára priestor pre otvorený rozhovor a samostatné kritické myslenie, pokúša sa ich vtiahnuť do deja, naštartovať ich zvedavosť, počuť ich otázky, nápady, názory a budovať v nich chuť vracať sa k umeniu a do galérií.

Naša sprievodkyňa Kristínka nám porozprávala o histórii a náročnej rekonštrukcii synagógy a potom sme sa presunuli do výstavných priestorov. Momentálne je možné navštíviť výstavu Vnímať bielu, ktorej autorkou je Monika Pascoe Mikyšková. Diela vznikli v spolupráci s internátnou školou pre hlucho slepé deti v Červenici na východe Slovenska, ktorá sa venuje vzdelávaniu detí s duálnou poruchou zraku a sluchu.

V rámci výtvarnej aktivity sme vytvorili dvojice a na striedačku sme mali zaviazané oči. Navzájom sme si pomáhali a navigovali sa, aby sme prekreslili obrázok, ktorý nám vybral náš „navigátor“. Bola to veľmi zábavná, kreatívna, ale aj poučná aktivita, pri ktorej sme si aspoň trošku mohli predstaviť, ako fungujú ľudia, ktorí nevidia a aj napriek tomu nestrácajú nádej a nájdu svoj zmysel života napr. v umení.

Budova neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa, je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom. Ďakujeme za možnosť pobudnúť v tejto úžasnej galérii „trochu inak“!