Odborná prednáška – Bezpečnosť na internete

Dňa 3. a 7. mája 2024 sa žiaci II.B (mechanik hasičskej techniky, operátor stavebnej výroby) a II.C triedy (technik energetických zariadení budov) zúčastnili na odbornej prednáške v Krajskej knižnici v Žiline.

Prednášky boli zamerané na témy „Bezpečnosť na internete“ a „Kritické myslenie na internete“. V dnešnej dobe je veľmi dôležité vedieť využívať nástroje, ktoré nám pomôžu ochrániť naše údaje a súkromie. Prednášajúci sa venovali aj problematike kritického myslenia, ukázali im rôzne príklady, ako sa „nenachytať“, ako vedieť odlíšiť skutočnosť od prikrášleného sveta na internete.

Podujatia sa žiakom veľmi páčili, zapojili sa aj do diskusie. Ďakujeme im za účasť a Krajskej knižnici v Žiline za zorganizovanie podujatí s aktuálnymi a veľmi potrebnými témami pre mladých ľudí.