Odborná prednáška s realitným maklérom

V rámci predmetu realitné maklérstvo sme pre žiakov zorganizovali odbornú prednášku s realitným maklérom Ing. Martinom Lončíkom. Zúčastnili sa jej žiaci III.A a IV.A (študijný odbor BOZP a technické lýceum).

Pripravil si pre nich rôzne zaujímavé fakty z praxe, ale zároveň protiotázkami  si overoval ich teoretické vedomosti. Žiakom sa prednáška páčila a uznali, že do praxe treba byť vedomostne pripravený! P. Lončíkovi ďakujeme za ochotu.