Odborná stáž žiakov v španielskom meste Lugo

V druhej polovici apríla sa šiesti žiaci z odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby v sprievode učiteľky anglického jazyka zúčastnili na dvojtýždňovej mobilite Erasmus+ v meste Lugo na severozápade Španielska v oblasti Galícia.  Boli ubytovaní priamo v centre mesta v hosteli v blízkosti pôsobivých zachovalých starovekých hradieb, ktoré sú od roku 2000 zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Počas pobytu si vyskúšali nielen prácu v medzinárodnom kolektíve, kde si zlepšili svoje zručnosti a vedomosti z odbornej praxe, ale zlepšovali sa aj v komunikácii v anglickom jazyku. Boli rozdelení do dvojíc a pracovali v rôznych firmách. Dvojica žiakov z triedy III.D pracovala vo firme Jevamo, kde sa oboznámili s prácou s CNC strojmi, výrobou schodov, striech, krovov a prístreškov a tiež so strojovým nanášaním farieb za pomoci trysiek a valcových kartáčov.

Vo firme Besteiro pracoval dvaja žiaci z I.D a II.D triedy. Podnik Maderas Besteiro ponúka riešenia v oblasti drevostavieb: konštrukcie, dosky, drevené strechy, odvetrávané fasády, izolácie, vzduchotesnosť a iné. Ich technické oddelenie s viac ako 10-ročnými skúsenosťami tvorí 6 inžinierov špecializovaných na tvorbu drevených konštrukcií najrozmanitejších typov. Vyskúšali si prácu na automatickej formátovacej píle, automatický žeriav na presun materiálu, či strojové lepenie štítkov na rôzny materiál.

Dvojica študentov II.D triedy pracovali v spoločnosti Tedema, ktorá má viac ako 25-ročné skúsenosti vo svojom sektore. Študenti mali možnosť si vyskúšať a zdokonaliť sa v množstve činností – napr. skladanie jednotlivých častí nábytku, lepenie dielcov, prípravu a montáž baru a reštaurácie, frézovanie hrán na hranoloch, obsluhu stroja na olepovanie hrán, rezanie na formátovacej píle, brúsenie s pásovou brúskou, či montovanie závesov iných kovových častí.

V rámci spoznávania kultúry a histórie sme cez víkend navštívili mesto Santiago de Compostela, hlavné mesto Galície, ktoré je známe najmä ako katolícke pútnické miesto s katedrálou sv. Jakuba. V 9. storočí tu boli objavené údajné pozostatky Jakuba Staršieho, jedného z dvanástich apoštolov. 

Najznámejšou a najcharakteristickejšou pamiatkou v Lugu je rímska opevnená hradba známa ako Muralla Romana de Lugo. Táto približne 2 kilometre dlhá starodávna hradba je jedinou v celej Európe, ktorá je zachovaná a obklopuje historické jadro mesta. Okrem rímskych hradieb má Lugo aj ďalšie historické pamiatky, ako napríklad katedrálu Santa María či most Ponte Romana, ktorý prechádza cez rieku Minho.

Okrem toho je Lugo známe svojou gastronómiou, vďaka čomu sme mali možnosť vyskúšať rôzne jedlá, ako napríklad Tortilla de patatas Española (veľmi obľúbené jedlo podobné omelete, skladá sa zo zemiakov, vajec, cibule, soli a korenia), Jamón (španielska sušená šunka), Croquetas De Jamón Serrano (šunkové krokety), morské plody, Tarta de Santiago (španielsky mandľový zákusok) a mnoho ďalšieho.

Počas pobytu sme absolvovali aj návštevy viacerých stredných škôl so zameraním na odborné vzdelávanie. Skupina, ktorú tvoril koordinátor Erasmus+ projektu Xosé Manuel Portela Pazos, dvaja portugalskí učitelia a sprevádzajúca učiteľka Mária Šipulová, sa zúčastnila prezentácii viacerých stredných škôl. Ako prvé sme navštívili centrum CIFP As Mercedes, ktoré nedávno dovŕšilo 50 rokov. Počas prehliadky nás oboznámili s ich vzdelávacím systémom a so študijnými programami, ktoré sa tam študujú a následne sme navštívili učebne a dielne praktického výcviku.

Ako druhé sme navštívili CIFP Politécnico de Lugo, kde sme taktiež navštívili učebne aj dielne. Škola poskytuje odbornú prípravu vo vzdelávacom systéme, ktorý zahŕňa súbor cyklov odbornej prípravy pre stredne pokročilých a vyšších s modulovou organizáciou a s teoreticko-praktickým obsahom, ktorých cieľom je získať potrebné zručnosti pre uspokojivé zaradenie do zamestnania a výkon rôznych profesií.

K záveru nášho pobytu sa aj naši študenti zúčastnili prezentácie v škole CIFP Politécnico de Lugo, kde si okrem prezentácie školy, mohli aj prakticky vyskúšať prácu na CNC stroji.

V deň návratu domov sa skupina zúčastnila poznávacieho výletu v Portugalsku. Navštívili sme pútnické miesta Bom JesusSantuário do Sameiro a taktiež mesto Braga, kde sme si vychutnali spoločný rozlúčkový obed. 

Takýto výmenný pobyt spojený s odborným vzdelávaním a spoznávaním kultúry rôznych európskych krajín rozvíja praktické zručnosti, odborné vedomosti, jazykové a sociálne kompetencie študentov, čo je dôležité pre ďalšie štúdium či pre lepšie uplatnenie na trhu práce.