Certifikačné školenie – WAVIN 2024

Prvé odborné certifikačné školenie v tomto roku sme pripravili pre končiace ročníky študijných odborov mechanik stavebnoinštalačných zariadení (IV.D), technik energetických zariadení budov (IV.C) a učebný odbor inštalatér (III.G). Nadviazali sme novú spoluprácu so spoločnosťou Wavin, ktorú prišli prezentovať projektová manažérka a koordinátorka projektu „Wavin do škol“ – Bc. Šárka Piechowiczova a produktový manažér Ing. Ivo Valeš. Slovenskú pobočku spoločnosti zastupoval Ing. Dávid Vaško.

Príbeh spoločnosti sa začal v roku 1955 v Holandsku, kde v tom čase, ako riaditeľ miestnej vodárne WMO, pôsobil istý Johan Keller, zakladateľ spoločnosti. Počas svojej existencie sa vodáreň stretávala s problémami korózie kovového potrubia a výraznou stratou vody, ktorá zásobovala vidiecke a menšie mestské oblasti. Johan Keller začal na trhu hľadať plastové rúrky, ktoré by boli vhodné na zásobovanie oblastí pitnou vodou. Pretože na trhu nenašiel vhodný produkt, rozhodol sa v malej dielni vyrobiť vlastné plastové tlakové potrubie pre pitnú vodu s priemerom 100 mm a väčším. V auguste roku 1955 bola založená spoločnosť Wavin (spojenie slov WA-ter (voda) a VINyl).

Vo svojej prezentácií postupne prednášajúci predstavili systémy pre inžinierske siete (PE tlakové systémy, gravitačná kanalizácia, hospodárenie s dažďovou vodou a podtlakové odvodnenie striech) systémy pre vnútorné inštalácie (rozvody vody a vykurovania, odpadová kanalizácia a zónová regulácia Sentio). Venovali nám dva výukové panely s fitingami a potrubiami pre lisovanie a polyfúzne zváranie. Žiaci dostali produktové letáky a montážnu tabuľku – pomôcku pri polyfúznom zváraní PPR potrubí.

Žiaci sa naučili a spoznali opäť niečo nové v ich profesii. Ďakujeme za kvalifikovanú odbornú prezentáciu a budeme radi, ak sa naša spolupráca pretaví do zrealizovania regulácie kotla, systému podlahového vykurovania a zrealizovania rozvodu stropného vykurovania  v odbornej učebni a vyregulovania okruhov vykurovacej sústavy na dielňach praktického vyučovania na Bánovskej ceste 9 v Žiline.