Odborné školenie a prezentácia – HENCO

Po jesenných prázdninách – v stredu 2. novembra 2022 sme zahájili sériu odborných školení a prezentácií v novej kongresovej miestnosti v areáli dielní praktického vyučovania na Bánovskej ceste v Žiline. Nová kongresová miestnosť je súčasťou novootvoreného komplexu dielní určených pre drevárske odbory, ktorý sme otvorili počas 12. ročníka súťaže Mladý stavbár dňa 12. októbra 2022.

Prvé odborné školenie sme pripravili pre končiace ročníky študijných odborov mechanik stavebnoinštalačných zariadení a technik energetických zariadení budov. Nadviazali sme spoluprácu so spoločnosťou Henco, ktorú prišiel prezentovať obchodný zástupca Branislav Ondruš. Táto firma má 30 ročnú tradíciu ako dodávateľ sanitárnej a kúrenárskej techniky a systémov podlahového vykurovania.

Vo svojej prezentácií p. Ondruš postupne predstavil spoločnosť – zameral sa na viacvrstvové rúrky, tzv. plasto hliník. V jeho výrobe patria medzi špičku, pretože ponúkajú tieto rúrky až do DN 90. Žiaci sa dozvedeli viac o materiáloch, fitingoch, o výrobe viacvrstvových rúrok PE-Xc -AL – PE-Xc. Rúrka má 100 % kyslíkovú bariéru a označenie Xc znamená, že je sieťovaná fyzikálnym pôsobením – ožiarením elektrónovým lúčom až 4 000 000 V.

Na záver si žiaci mohli vyskúšať aj náradie na spájanie rúrok lisovaním – typ TH, ohýbanie rúr, kalibrovanie či strihanie. Vyskúšali si aj nástroj na vyrovnávanie rúrok, ktoré sú vo zvitkoch.

Spoločne sa naučili a vyskúšali si niečo nové v ich profesii. Ďakujeme za kvalifikovanú odbornú prezentáciu a ďakujeme aj firme HENCO za to, že nám poskytla materiál pre rozvody vody aj na medzinárodnú súťaž Mladý stavbár 2022.