Prvé odborné školenie sme pripravili pre končiace ročníky odborov mechanik stavebnoinštalačných zariadení (IV.D) a inštalatér (III.G). Zúčastnili sa aj žiaci nižších ročníkov z II.G, odbor inštalatér a žiaci z I.C odbor TEZB spolu s vyučujúcimi. Nadviazali sme spoluprácu so spoločnosťou Henco, ktorú prišiel prezentovať obchodný zástupca Branislav Ondruš. Táto spoločnosť má 30 ročnú tradíciu ako dodávateľ sanitárnych  a kúrenárskych potrubných rozvodov a systémov podlahového vykurovania.

Vo svojej prezentácií p. Ondruš postupne predstavil spoločnosť – zameral sa na viacvrstvové rúrky, tzv. plasto hliník. V jeho výrobe patria medzi špičku, pretože ponúkajú tieto rúrky až do DN 90. Žiaci sa dozvedeli viac o materiáloch, fitingoch, o výrobe viacvrstvových rúrok PE-Xc -AL – PE-Xc. Rúrka má 100 % kyslíkovú bariéru a označenie Xc znamená, že je sieťovaná fyzikálnym pôsobením – ožiarením elektrónovým lúčom až 4 000 000 V.

Na záver si žiaci mohli vyskúšať aj náradie na spájanie rúrok lisovaním – typ TH, ohýbanie rúr, kalibrovanie či strihanie. Vyskúšali si aj nástroj na vyrovnávanie rúrok, ktoré sú vo zvitkoch.

Spoločne sa naučili a vyskúšali si niečo nové v ich profesii. Ďakujeme za kvalifikovanú odbornú prezentáciu a ďakujeme aj spoločnosti HENCO za to, že nám poskytla materiál pre rozvody vody aj na 13. ročník medzinárodnej súťaže Mladý stavbár 2023.