Odborné školenie – Schell a Hansgrohe 2022

Pre žiakov končiacich ročníkov v odbore mechanik stavebno-inštalačných zariadení (MSIZ) a inštalatér sme opäť pripravili deň plný nových odborných informácií v oblasti sanitárnej techniky. Konal sa 24. marca 2022 v priestoroch školy na Tulipánovej ulici. Prvá časť dňa patrila spoločnosti SCHELL. Je lídrom v oblasti výroby kvalitných sanitárnych armatúr a techniky.

Školenie viedol zástupca spoločnosti p. Bahník. Na začiatku žiaci dostali malý darček – tašku s perom, metrom a katalógom výrobkov. Spoločnosť je na trhu 90 rokov a je zameraná na výrobu sanitárnych samozatváracích aj elektronických armatúr, splachovacích systémov pre WC,  pisoáre a pripojovacích rohových ventilov. Školiteľ p. Bahník žiakov oboznámil s faktom, že tento rok prekročili 600 miliónov vyrobených a namontovaných kusov rohových ventilov. Spoločnosť prispela aj materiálom na výučbu žiakov – tentokrát to bola stojanková samozatváracia umývadlová batéria XERIS Small SC.

Počas školenia žiakom predstavil výrobky a novinky spoločnosti, ktoré majú montážnikom uľahčiť, zjednodušiť a zrýchliť prácu. Boli im demonštrované vzorky výrobkov a cez inštruktážne videá vysvetlená správna montáž týchto výrobkov. Poukázal na to, že návod je pri každom produkte a je veľmi dôležitý. V praxi sa často stretávame s tým, že sa návody nečítajú.

V druhej časti dňa sa predstavila spoločnosť HANSGROHE – vývoj a výroba sanitárnej techniky už 120 rokov. Zástupca firmy Hansgrohe p. Szijjarto na úvod žiakov oboznámil s typmi a montážou pod omietkových telies. Vysvetlil, že sa ako inštalatéri v budúcnosti môžu stretnúť a určite stretnú s výrobkami firmy Hansgrohe. Sú to kvalitné nemecké výrobky, preto ich montáži treba venovať pozornosť. Zlá montáž robí zlé meno nielen značke, ale aj samotnému inštalatérovi. Každý žiak dostal pozornosť – batoh,  katalóg, pero a zápisník. Na záver predstavil novinky vyvinuté spoločnosťou v oblasti sanitárnej techniky pre deti aj štvornohých miláčikov.

Obidve spoločnosti dlhodobo spolupracujú s našou školou nielen formou odborných, či certifikačných školení, ale prispievajú aj materiálom na súťaž a výučbu žiakov. Zástupcom spoločností Schell a Hansgrohe ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Pripravujeme:   

  • 4. apríl 2022 – certifikačné školenie Alcadrain pre končiace ročníky odbor Inštalatér, MSIZ
  • 6. apríl 2022 – exkurzia do výrobného závodu Alcadrain Břeclav pre odbor MSIZ a TEZB