ODBORNÉ ŠKOLENIE VAILLANT 2024

Zaujímavý deň plný nových informácií prežili naši žiaci zo IV.C, IV.D a III.G triedy vo štvrtok 4. apríla 2024 v dielňach praktického vyučovania na Bánovskej ceste 9. Tentokrát sme pozvali spoločnosť VAILLANT.

Do bohatého portfólia VAILLANT Group patria moderné technológie vykurovania, ktoré sú energeticky úsporné, efektívne a prispievajú k ochrane životného prostredia. Sortiment zahŕňa závesné a stacionárne kotly, zásobníky teplej vody či elektrické spotrebiče. Na trhu závesných kotlov je spoločnosť s 26 percentným podielom dokonca číslom jedna v Európe.

Do produktového portfólia patria aj technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie, ako sú solárne systémy či najmodernejšie tepelné čerpadlá a klimatizácie, rekuperačné jednotky a inteligentná regulačná technika.

Školenie viedol Ing. Brestovský, postupne predstavil spoločnosť a výrobky. Vtipne, vhodne a hlavne interaktívne dopĺňal svoju prezentáciu o príklady z praxe, vysvetľoval princíp činnosti tepelného čerpadla a zisťoval úroveň vedomostí žiakov hlavne z oblasti fyziky a technológie.

Pozvali nás na návštevu do školiaceho centra v Skalici a do výrobného závodu tepelných čerpadiel v Senici. Žiakom zdôrazňoval, že vykurovacie technológie sa vyvíjajú stále rýchlejším tempom – čo znamená, že jedine tí, ktorí disponujú aktuálnymi znalosťami, môžu na trhu prežiť a tým pádom napredovať.

Ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu pri odbornom vzdelávaní žiakov a možnosť zažiť ho inou, interaktívnou formou.