Poľskí žiaci  z Opole na odbornej stáži

V mesiaci marec 2024 Stredná odborná škola stavebná v Žiline privítala ďalších žiakov z partnerskej školy Zespół Szkoł Budowlanych z Opole pod vedením učiteľky Joanny Banaszewskej.

7 dievčat a 1 chlapec sa zúčastnili v rámci programu Erasmus + dvojtýždňového pobytu, ktorý bol zameraný na praktický výcvik v odboroch murár – obkladač, montér suchých stavieb a maliar. Boli rozdelení do dvoch skupín a pracovali pod vedením našich majstrov odborného výcviku (MOV) v dielňach na Bánovskej ceste, v škole na Tulipánovej ulici a na pracovisku v Bytčici.

MOV Milan Drábik im vysvetlil postupy prípravy materiálov, spôsoby rezania a lepenia obkladačiek. Pod vedením MOV Zdena Kullu dievčatá a jeden chlapec zvládli veľmi dobre prácu so sadrokartónom. Zhotovili strop v sanitárnych priestoroch školy a jedna skupina pracovala aj na vysunutom pracovisku v Spojenej škole v Bytčici, kde prebiehala úprava stropu sadrokartónovými platňami.

Na školskom internáte podali taktiež vynikajúci pracovný výkon, kde maľovali miestnosti. Pri tejto práci ich sprevádzal školník p. Kufel. Všetci majstri odborného výcviku boli nadšení ich výkonmi a chuťou, s akou pristupovali k práci.

Samozrejme nechýbal ani kultúrno-historický a poznávací aspekt pobytu. So sprievodcom spoznávali Budatínsky hrad, mesto a jeho zákutia. Boli očarení prírodnými scenériami v Terchovej a Malých Dierach. Po skvelých výkonoch si zaslúžili aj oddych v SPA Afrodita v Rajeckých Tepliciach. Voľný čas sme im obohatili aktivitami ako napr. Laser game, bowling a športovými hrami s našimi žiakmi.

Vďaka programu Erasmus+ nadväzujú žiaci nové priateľstvá, rozširujú si svoj obzor a prehlbujú pocit spolupatričnosti s európskymi krajinami. Výmenný pobyt hodnotíme veľmi pozitívne.