Prednáška – Zlepšenie kvality ovzdušia

Dňa 20.júna 2024 sa v rámci vyučovania žiaci z tried I.A, I.C, II.A a II.C  zúčastnili prednášky o ovzduší z projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Informácie prišla sprostredkovať Mgr. Ivana Fiťmová, manažérka kvality ovzdušia z Odboru regionálneho rozvoja ŽSK.

Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o zdrojoch znečisťovania, vplyvoch znečisteného ovzdušia na zdravie, ako aj o obnoviteľných zdrojoch energie. Nakoniec si preverili svoje vedomosti formou kvízu.