V dňoch 20. – 22. marca 2024 sa na medzinárodnej výstave CONECO 2024 okrem iných aktivít prezentovalo aj 12 najvýznamnejších stredných odborných a priemyselných škôl na Slovensku a stavebné fakulty z Košíc a Žiliny. Medzi odborné školy bola zaradená aj naša Stredná odborná škola stavebná v Žiline.

Už 2. ročník Pavilónu vzdelávania a inovácií mal za cieľ ukázať návštevníkom veľtrhu využívanie digitalizácie a automatizácie vo výučbe a následnom využití v praxi. Súčasťou pavilónu boli aj prezentácie firiem, škôl a možnosti uplatnenia v modernom stavebníctve.

Pre návštevníkov sme pripravili dva výukové panely, kde žiaci realizovali montáž sanitárnych rozvodov vody a kanalizácie, zariaďovacích predmetov, zapojenie domovej výmenníkovej stanice na rozvody teplovodného radiátorového vykurovania, ako aj montáž elektrických rozvodov s vypínačmi a prúdovým chráničom. Taktiež predvádzali realizáciu spojov potrubí z rôznych materiálov, rezy spojmi potrubí, výrobu malých stoličiek z potrubí a večného inštalatérskeho svetla.

Naša príprava na prezentovanie školy a odborného vzdelávania mala úspech a získali sme v konkurencii stredných škôl pekné druhé miesto za infostánok.

Ďakujeme našim žiakom Andrejovi Bielikovi (I.C), Milošovi Dopaterovi a Filipovi Andrejčákovi (III.C) a kolegom Vladimírovi Fuljerovi a Ľubošovi Marčekovi za perfektnú prípravu a profesionálnu prezentáciu školy.