Prezentačný deň a odborné školenie – KORADO

Na tohtoročnom veľtrhu AQUATHERM v Nitre sme nadviazali novú spoluprácu so spoločnosťou KORADO. V rámci organizovania školení pre našich žiakov sme pozvali k nám zástupcu spoločnosti Ing. Ivančíka.

V stredu 3. mája 2023 sa konala odborná prezentácia spoločnosti KORADO v dielňach praktického vyučovania na Bánovskej ceste v Žiline. Zorganizovali sme ju hlavne pre žiakov končiacich ročníkov odborov TEZB, MSIZinštalatér. Prítomná bola aj skupina žiakov I.C triedy (TEZB). Zúčastnili sa aj majstri OV.

KORADO je dynamická česká spoločnosť, ktorá je na trhu už 55 rokov. Patrí medzi popredných svetových výrobcov a vývojárov vykurovacích telies. Zástupca spoločnosti predstavil našim žiakom výrobný program – doskové vykurovacie telesá Radik, rúrkové vykurovacie telesá Koralux, designové vykurovacie telesá Koratherm a komplexný sortiment konvektorov (podlahových, lavicových, nástenných). Predstavil aj ucelený sortiment lokálnych vetracích a rekuperačných jednotiek.

Žiaci mali možnosť pýtať sa, ak niečomu nerozumeli a s p. Ivančíkom viedli aj zaujímavú diskusiu. Ďakujeme za prezentáciu – predstavenie výrobkov a za prezenty pre žiakov v podobe čelenky, metra a USB kľúčov.