Prezentačný deň A-SICE 2023

V piatok 21. apríla 2023 sa žiaci I.C – študijný odbor technik energetických zariadení budov zúčastnili spolu s triednym učiteľom M. Tarabom na prezentačnom dni organizovanom agentúrou A-SICE. Konal sa v hoteli Holiday Inn v Žiline.

Spoločnosť A-SICE organizuje semináre/workshopy pre architektov, projektantov, stavebných odborníkov a stredné školy. Ponúka osobný kontakt so špecialistami výroby, ukážky reálnych výrobkov a interaktívne prezentácie, ktorých cieľom je sprostredkovať odbornej verejnosti informácie o najnovších technológiách, ale aj tradičných stavebných materiáloch, príp. diskutovať o konkrétnych projektoch či problémoch na stavbe.

Naši žiaci získali informácie o aktuálnych trendoch v oblasti vykurovania, vykurovacích systémov, plynu, klimatizácie, chladenia, vzduchotechniky, či poznatky ohľadom úspor energií.

Prezentácie sa zúčastnili v rámci odborného výcviku a sme radi, že si mohli rozšíriť svoje odborné vedomosti a získať nové poznatky a kontakty.