PREZENTAČNÝ DEŇ – ODBORNÉ ŠKOLENIE KORADO 2024

V utorok 7. mája 2024 sa konalo odborné školenie spoločnosti KORADO v školských dielňach praktického vyučovania pre žiakov 3. ročníka odboru inštalatér, žiakov III.C (odbor TEZB), III.B (odbor MSIZ) a I.G (odbor) inštalatér spolu s majstrami OV L. Pidíkom a J. Ondrášom.

KORADO je dynamická česká spoločnosť, ktorá je na trhu už 55 rokov. Patrí medzi popredných svetových výrobcov a vývojárov vykurovacích telies. Zástupca spoločnosti Ing. Ivančík predstavil našim žiakom históriu, výrobný program – doskové vykurovacie telesá Radik, rúrkové vykurovacie telesá Koralux, designové vykurovacie telesá Koratherm a komplexný sortiment konvektorov (podlahových, lavicových, nástenných). Predstavil aj ucelený sortiment lokálnych vetracích a rekuperačných jednotiek.

Žiaci mali možnosť pýtať sa, reagovať a diskutovať ak niečomu nerozumeli, alebo ich ich niečo zaujímalo. Ďakujeme za prezentáciu – predstavenie výrobkov a za prezenty pre žiakov v podobe zvinovacieho metra.

Pripravujeme:

10. jún 2024 Infomobil ALCADRAIN (pre žiakov I.C, II.C, II.B)