Program Erasmus+ ,,Nové zručnosti – úspešná cesta do sveta práce“

V dňoch 16.- 27. októbra 2017 sa naši 10 žiaci, odbor mechanik stavebnoinštalačných zariadení, zúčastnili programu Erasmus+ v  partnerskej škole v Opole v Poľsku /Zespol Szkol Budowlanych im. Papieža Jana Pawla II/

V prvý deň nás privítali na ich školskej slávnosti, poukazovali nám celú školu a tiež dielne na praktickom vyučovaní. Hosťujúca škola nám pripravila prehliadku mesta Opole, ktoré má mnoho historických pamiatok a tiež krásnu promenádu popri rieke Odra.

Po úvodnom dni žiaci nastúpili na odborný výcvik, ktorý sa konal v centre praktického vzdelávania. Toto centrum je vybavené všetkým potrebným materiálom, technikou, diagnostickými prístrojmi, zariadeniami a  internetovým pripojením na výučbu v 16 rôznych odboroch. K centru patrí aj internát, kde sme boli ubytovaní.

Každý deň mali žiaci pripravené cvičenia, kde pod vedením inštruktora – majstra pracovali na zadanej úlohe. Venovali sa systémom na prípravu teplej vody, aplikovali požadované postupy podľa technickej dokumentácie, spájali potrubia rôznymi spôsobmi, zapájali rôzne zostavy.

Žiakom sa veľmi páčila učebňa, kde nastavovali kotly a tepelné čerpadlá, ktoré boli prepojené cez internet s PC, kde si mohli vyskúšať zapnúť a vypnúť čerpadlá v konkrétnej zostave, nastaviť teploty a hľadať poruchy. Počas dvojtýždňového  pobytu naši žiaci získali tiež praktické zručnosti v montáži solárnych panelov a nastavovaní kotlov. Na konci praktickej výuky bol každý žiak ohodnotený určitým počtom bodov. Majstri odbornej výchovy a tiež žiaci hodnotili spoluprácu veľmi dobre.

Okrem praktických zručností žiaci navštívili firmu ECO v Opole, ktorá vyrába a distribuuje teplo a TUV v meste, kde videli rôzne technológie výroby tepla – uhlie, plyn, ale tiež solárne panely. Druhá firma, ktorú žiaci navštívili, bola firma HEWALEX, ktorá je vedúcou spoločnosťou na poľskom trhu solárnych kolektorov, komponentov solárnych systémov a tepelných čerpadiel.  Výrobky spoločnosti HEWALEX sú vo väčšine európskych krajín všeobecne známe a majú značný podiel na trhu. Vo firme mali žiaci najskôr prednášku, akým spôsobom kolektory fungujú a tiež si mohli na simulátoroch vyskúšať nastavovanie tepelných čerpadiel. Na konci prednášky dostali certifikát o absolvovaní školenia.

Hosťujúca škola pripravila pre študentov aj voľnočasové aktivity – bowling, biliard, lezecké steny,  cez víkend bola pripravená prehliadka Krakova, druhého najväčšieho mesta Poľska. Ďalší deň strávili vo Wroclawe, kde boli v aquaparku, čo im po celom týždni veľmi dobre padlo.

Cieľom programu Erasmus+ bolo získanie vedomostí a zručností v danom odbore, získanie certifikátu v rámci projektu Erasmus +. Počas dvoch týždňov spoznávali nových ľudí, mohli porovnávať spôsoby výučby a prístup k vzdelávaniu, ale aj spoznávať nové mestá a inú mentalitu, za čo patrí veľké poďakovanie koordinátorke programu Mgr. Joanne Banaszewskej.