Rozbehli sme náborové aktivity pre školský rok 2023/2024!

V rámci náborových aktivít každoročne otvárame dvere návštevníkom našej školy. Deň otvorených dverí je určený najmä pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl, ich rodičov, ale aj pre širokú verejnosť. Počas tohto dňa naši žiaci sprevádzajú záujemcov o štúdium,  v rámci jednotlivých učební vysvetlíme žiakom, ako budú vedieť využiť teoretické vedomosti i praktické zručnosti vo svojom odbore, urobíme im prehliadku školy, povieme informácie k študijným a učebným odborom. Taktiež majú možnosť prezrieť si s odborným výkladom dielne na Bánovskej ceste 9 v Žiline.

Ako jediná stavebná škola v kraji organizujeme medzinárodnú súťaž praktických zručností a teoretických vedomostí v stavebných profesiách s názvom „Mladý stavbár“. Tento rok to bol už 12. ročník. V rámci tejto súťaže pre deviatakov a ich rodičov organizujeme aj Deň otvorených dverí, kde majú možnosť zúčastniť sa priamo aj na súťaži.

V rámci prípravy na prijímacie skúšky ponúkame deviatakom možnosť napísať si prípravné testy k prijímacím skúškam z matematiky a slovenského jazyka a ponúkame aj spoluprácu so základnými školami  v rámci technickej výchovy, kde si žiaci priamo na pracovisku môžu vyskúšať svoje zručnosti.

Zúčastnili sme sa aj ďalších stretnutí a prezentácií:

  1. október 2022 – prezentácia školy a nových odborov technik drevostavieb a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby na stretnutí výchovných a kariérových poradcov, ktoré organizovalo CPPPaP Žilina,
  2. október 2022 – Deň otvorených dverí na našej škole – účasť žiakov zo ZŠ na súťaži Mladý stavbár,
  3. a 19. október 2022 – prezentácia školy na Burzách stredných škôl v Dolnom Kubíne a Ružomberku.

Najbližšie plánujeme Deň otvorených dverí na 6. decembra 2022 (od 8.00 – 15.00 hod.)

SRDEČNE VÁS POZÝVAME!