Školské kolo odbornej súťaže z predpisov BOZP

Dňa 5. apríla 2023 sme na našej škole zorganizovali školské kolo súťaže z vedomostí o predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Víťazi školského kola postupujú na celoslovenské kolo, ktoré každoročne organizuje Integrovaný odborový zväz pre všetkých žiakov stredných odborných škôl na Slovensku. Tento rok sa uskutoční v priestoroch našej školy v júni.

Do celoškolského kola bolo prihlásených 15 žiakov. Súťažilo sa v teoretickej časti – znalosť predpisov a praktickej časti – porušovanie predpisov v praxi.

V celkovom hodnotení získal 1. miesto Juraj Puchoň (IV.A), druhá skončila Aneta Kovaliková (IV.A) a tretie miesto zaujal Matúš Hronec (III.A). Ako náhradníci postúpili Lenka Šedíková (III.A) a Samuel Adame (II.A).

Okrem toho, že si žiaci zasúťažili a preverili si svoje vedomosti z predpisov BOZP, boli im odovzdané aj poukážky na nákup kníh. Žiakom ďakujeme za vzornú prípravu a držíme im palce v celoslovenskej súťaži!