Školské kolo odbornej súťaže z predpisov BOZP

Dňa 12. apríla 2022 sme na našej škole zorganizovali školské kolo súťaže z vedomostí o predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Víťazi školského kola postupujú na celoslovenské kolo, ktoré každoročne organizuje Integrovaný odborový zväz pre všetkých žiakov stredných odborných škôl na Slovensku.

Do celoškolského kola bolo prihlásených 10 žiakov. Súťažilo sa v teoretickej časti – znalosť predpisov a praktickej časti – porušovanie predpisov v praxi.

V celkovom hodnotení získala 1. miesto Aneta Kovaliková (III.A), ako druhý skončil Tomáš Hyža (III.A), 3. miesto patrilo Matúšovi Hronecovi a Matúšovi Sánymu. Prvý traja súťažiaci pôjdu našu školu reprezentovať v dňoch 5. – 6. mája 2022 do Bratislavy na celoslovenské kolo. Na víťazných pozíciách sa umiestnil aj prípadný náhradník. Okrem toho, že si žiaci zasúťažili a preverili si svoje vedomosti z predpisov BOZP, boli im odovzdané aj poukážky na nákup kníh. Žiakom ďakujeme za vzornú prípravu a držíme im palce v celoslovenskej súťaži!