Školské kolo súťaže z predpisov BOZP

Dňa 19. apríla 2024 sa uskutočnilo súťažné vzdelávacie podujatie – školské kolo súťaže v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Súťaž sa konala v súlade s propozíciami schválenými Predsedníctvom IOZ. Na priebeh súťaže dozerala a hodnotila komisia zložená z učiteľov odborných predmetov, prihlásených bolo 10 žiakov.

Súťaž prebiehala  v dvoch okruhoch:

  1. Všeobecné právne a ostatné predpisy BOZP
  2. Praktické situácie

V celkovom hodnotení získal 1. miesto Ján Tichý (IV.A), ako druhý skončil Samuel Adame (III.A) a 3. miesto patrilo Lenke Šedíkovej (IV.A). Štvrtý v poradí sa umiestnil Timotej Jozef Čebek (II.A).

Okrem toho, že si žiaci zasúťažili a preverili si svoje vedomosti z predpisov BOZP, boli im odovzdané aj ceny, tentokrát športového charakteru. 1 cena – kolobežka, 2. cena – futbalová lopta, 3. cena – sada bedmintonu.

Prví traja súťažiaci pôjdu našu školu reprezentovať v dňoch 6. – 7. júna 2024 na celoslovenské kolo, ktoré každoročne organizuje Integrovaný odborový zväz pre všetkých žiakov stredných odborných škôl na Slovensku.

Žiakom ďakujeme za vzornú prípravu a držíme im palce v celoslovenskej súťaži!