Školské vzdelávacie programy

Učebné odbory

3661 H murár – obkladač

3663 H tesár – železobetonár

3678 H inštalatér

3355 H stolár

3686 F stavebná výroba – 2 ročný učebný odbor

Študijné odbory

3918 M technické lýceum

3658 M mechanik stavebnoinštalačných zariadení 

3658 M mechanik stavebnoinštalačných zariadení  (DUÁLNE VZDELÁVANIE)

2447 K mechanik hasičskej techniky

3656 K operátor stavebnej výroby

3656 K operátor stavebnej výroby (DUÁLNE VZDELÁVANIE)

3965 M bezpečnostný technik – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Nadstavbové štúdium

3659 L stavebníctvo