Stáž učiteľov a majstrov odborného výcviku v Španielsku

Koniec školského roku 2021/2022 znamenal pre pedagogických pracovníkov na našej škole nielen množstvo administratívnej práce, ale aj prípravu na mobilitu v rámci programu Erasmus+ do Španielskej Málagy. Naša škola si kladie za cieľ podporovať profesijný a osobnostný rast svojich zamestnancov. 12 učiteľov odborných predmetov a majstrov odborného výcviku sa zapojilo do programu „job shadow“ a popri tom si rozšírili svoje znalosti z anglického jazyka. Stáž prebehla v dňoch 26.6. – 8.7. 2022.

Po prílete do slnečnej Málagy nás privítal zástupca agentúry Universal Mobility, ubytovali sme sa a naše prvé kroky viedli do mesta spoznať večerné mesto a ochutnať typickú španielsku kuchyňu.

Prvý deň našej stáže sa začal kurzom anglického jazyka v ACADEMIAS IDIOMAS PLUS Malaga. Keďže organizujeme mobility žiakov, kde hlavným komunikačným jazykom je angličtina, chceme, aby bolo možné vystriedať čo najviac učiteľov ako sprevádzajúce osoby. Z toho dôvodu dávame možnosť širokému počtu našich zamestnancov zdokonaliť sa v danom jazyku.

Týždňový kurz viedol mladý učiteľ z Veľkej Británie, ktorý dokázal zábavnou formou priviesť k rozhovoru aj tých najslabších v angličtine. V poobedných hodinách sme sa postupne zoznámili s mestom a jeho historickými pamiatkami. Vďaka koordinátorke z Universal Mobility Michaele Paleczkovej sme spoznali krásy tohto malebného andalúzskeho mesta.

Navštívili sme napr. pevnosť – hrad Gibralfaro, ktorý je spojený so starým moslimským palácom Alcazaba. Ten predstavuje prototyp vojenskej architektúry s dvojitými stenami a masívnym vstupným opevnením. Ďalšou atrakciou je Teatro Romano de Málaga, ktoré sa datuje do 1. stor. pnl. Pred svetom bolo dlho ukryté a znovuobjavené až v roku 1951.

Mesto je rodiskom svetoznámeho maliara Pabla Picassa, preto sme si nemohli nechať ujsť možnosť navštíviť jeho múzeum. Museo Picasso Málaga je jednou z hlavných turistických atrakcií mesta. Okrem diel tohto svetoznámeho umelca možno v pivnici múzea vidieť najstaršie architektonické pozostatky feníckeho mesta.

Druhý týždeň boli organizované odborné exkurzie do firiem – C.A.M. “LOS RUICES“, TESESA.com a INESMA.com.  Drevársku firmu TESESA sme si vybrali aj kvôli tomu, že sme  otvorili nové študijné odbory operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a technik drevostavieb.  Firma sa zaoberá nielen výrobou interiérových,  exteriérových a bezpečnostných dverí , ale aj výrobou nábytku podľa požiadaviek zákazníkov.

Na našej škole máme odbory technik energetických zariadení budov a mechanik stavebnoinštalačných zariadení. Firma INESMA.com nám predviedla svoju výrobu od výskumu cez dizajnové štúdio až po výrobu. Hoci je to menšia firma, dokázala sa za 5 rokov svojej existencie presadiť na domácom aj zahraničnom trhu. Zameriava sa na úsporné svietidlá mestského osvetlenia, klimatizačné zariadenia a vyvíja nové energeticky úsporné dizajnové svietidlá do domácností a firemných priestorov.

Veľmi zaujímavou návštevou bola prehliadka firmy C.A.M. „LOS RUICES“, ktorá spracováva odpad z mesta. Na začiatku sme mali prednášku s ukážkami, ako sa dá odpad napr. z plastov, skla, hliníka ďalej prakticky využiť  – výroba ozdobných šperkov od kapsúl z Nescafé, vrchnákov z konzerv, postrihaných pásikov igelitových tašiek a množstvo ďalších zaujímavých nápadov.

Videli sme spracovanie odpadu od samého začiatku až po vývoz recyklovaného odpadu do firiem na ďalšie spracovanie. Zaujímavosťou je, že firma využíva dokonca plyn metán, zhromažďovaný v jamách s ďalej nerecyklovateľným odpadom na výrobu elektriny vo svojom areáli.

Naše odborné vedomosti sa obohatili o nové poznatky dôležité pre vzdelávací proces na našej škole. Tie budeme odovzdávať našim žiakom počas vyučovania, pripravíme prezentácie o výrobných procesoch v daných firmách a neustále budeme podporovať záujem o štúdium anglického jazyka.

Neoddeliteľnou súčasťou pobytov Erasmus+ je aj spoznávanie života danej krajiny. Počas víkendu sme navštívili mesto Sevilla, atrakciou bol Gibraltar so svojimi opicami a prekrásnym zážitkom bola návšteva historického mesta Ronda s hlbokým kaňonom a kamennými mostmi.

Program Erasmus+ dáva možnosť spoznať nové spôsoby vzdelávania, obohatiť svoje odborné vedomosti o aktuálne poznatky z iných európskych krajín a porovnať vzdelávacie systémy.

Preto sme veľmi vďační, že naša škola v rámci strategickej internacionalizácie neustále rozvíja spoluprácu s novými partnermi a tak podporuje rast profesionality svojich pedagogických zamestnancov a kvalitu absolventov školy.