Aká by to bola škola, ktorú by Mikuláš obišiel? Aj do našej školy zavítala trojica, bez ktorej by Deň sv. Mikuláša nebol tým, čím je. Mikuláša, anjela a čerta očakávali v tento deň všetci žiaci!

Tí, ktorí boli dobrí sa, samozrejme, nemali čoho obávať. A tí, ktorí boli neposlušní, čertovi sľubovali aj nemožné😊. Všetko sa však na dobré obrátilo, Mikuláš bol štedrý, každému porozdával sladkú odmenu.

Postava Mikuláša už neoddeliteľne patrí k predvianočnej nálade. Jej predobrazom je biskup Mikuláš, ktorý sa preslávil svojou dobročinnosťou.