Testovali sme tvorivý potenciál žiakov ZŠ

Kvalitné zručnosti a zvýšenie atraktívnosti odborného vzdelávania a prípravy je každoročným cieľom Európskeho týždňa odborných zručností, do ktorého sa zapája aj Stredná odborná škola stavebná na Tulipánovej ulici v Žiline. Veď ako ináč pritiahnuť mladého človeka a ukázať mu krásu práce rôznych remesiel, keď nie priamou účasťou na praktickej činnosti v remesle.

Aj v školskom roku 2018/2019 naša škola otvorila priestory dielní praktického vyučovania žiakom základných škôl v našom kraji. Pre ZŠ z Diviny a Bytče sme dňa 7. novembra 2018 zabezpečili odvoz autobusom pre 36 žiakov 8. ročníka do našich dielní na Bánovskej ceste 9, kde si vyskúšali prácu v odboroch murár-obkladač, inštalatér a stolár. Dňa 21. novembra 2018 privítame ešte 30 žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ zo Stráňav, ktorí budú  tiež skúšať svoje praktické zručnosti.

Skupina možno aj budúcich stolárov so skúseným majstrom Martinom Pekárom si vyskúšala svoju zručnosť pri práci s drevom – merali, pílili, rezali, šmirgľovali a spevnili časti hranolčekmi, spájali drevené prvky klincami, aby si nakoniec vytvorili drevené vtáčie krmítka, ktoré si vzali so sebou ako dôkaz svojej zručnosti.

Chlapci a dievčatá pod vedením majstra Milana Drábika tvorili mozaikové, sebou navrhnuté vzory. Pre nich boli pripravené sadrokartónové dosky menších rozmerov, na ktoré lepili malé kúsky obkladačiek. Budúci inštalatéri si spolu s majstrom Jozefom Ondrášom vyskúšali rezanie a hrdlovanie PVC rúr, spájanie HT rúr, rezanie a tesnenie závitu.

Žiaci spoznali rôzne druhy pracovného náradia, nástroje a materiál. Po ukončení prác si mohli svoje výrobky zobrať so sebou. Na záver dostali malé certifikáty a propagačné materiály, aby im pripomínali ich novú praktickú skúsenosť. Aby sa im dobre pracovalo, poskytla im naša škola aj malé občerstvenie.

Takéto podujatia dávajú mladým ľuďom možnosť uvedomiť si, že v každom z nás je ukrytá nejaká zručnosť a tvorivý potenciál, prebúdzajú v nich pozitívny vzťah k manuálnej práci a snáď ich aj motivujú k tomu, aby sa stali zruční remeselníci.

Nedostatok kvalitných remeselníkov je dnes problémom celej spoločnosti. Stredná odborná škola stavebná v Žiline sa každoročne snaží aj takýmto zaujímavým podujatím zmeniť pohľad na remeselnú prácu nielen u rodičov a žiakov, ale aj širokej verejnosti.