Triedy a triedni učitelia

Trieda Odbor štúdia Triedny učiteľ Zastupujúci triedny učiteľ
I.A 3965 M BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI / 3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM Ing. Ján Klanica Mgr. Anna Zikešová
I.B 2447 K MECHANIK HASIČSKEJ TECHNIKY / 3658K MECHANIK STAVEBNOINŠTALAČNÝCH ZARIADENÍ Mgr. Róbert Brezňan Mgr. Róbert Kyjak
I.C 3693 K TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV Ing. Martin Škripek Ing. Anna Jarošová
I.D 3341 K ODNV/ 3349 K TDR / 3656 K OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY Mgr. Stanislava Kovácsová Mgr. Dana Jakubesová
I.G 3661 H MURÁR / 3355 H STOLÁR / 3678 H INŠTALATÉR Mgr. Róbert Kyjak Mgr. Stanislava Kovácsová
I.K 3686 F STAVEBNÁ VÝROBA PaedDr. Vladimír Fuljer Mgr. Dana Jakubesová
       
II.A 3965 M BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI / 3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM Ing. Marián Opial Mgr. Michal Mašlej
II.B 2447 K MHT Mgr. Peter Zelienka Ing. Ján Kováč
II.C 3693 K TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV Ing. Katarína Kudlová Mgr. Natália Šamajová
II.D 3656 K OSV / 3658 K MSIZ Ing. Anna Jarošová Mgr. Anna Zikešová
II.G 3661 H MURÁR / 3663 H TESÁR / 3678 H INŠTALATÉR Mgr. Anna Zikešová Ing. Anna Jarošová
II.K 3686 F STAVEBNÁ VÝROBA PaedDr. Vladimír Fuljer Mgr. Dana Jakubesová
     
III.A 3965 M BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI / 3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM Mgr. Michal Mašlej Ing. Marián Opial
III.B 2447 K MHT / 3656 K OSV / 3658 K MSIZ Ing. Ján Kováč Mgr. Peter Zelienka
III.C 3693 K TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV Mgr. Natália Šamajová Ing. Katarína Kudlová
III.G 3661 H MURÁR / 3678 H INŠTALATÉR Mgr. Dana Jakubesová Ing. Katarína Kudlová
III.H 2478 H01 AOM / 33355 H STOLÁR Ing. Anna Helbichová Ing. Miroslav Dikan
       
IV.A 3965 M BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI / 3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM Mgr. Dana Jakubesová Mgr. Stanislava Kovácsová
IV.B 2447 K MHT / 3656 K OSV / 3658 K MSIZ Mgr. Róbert Brezňan Ing. Ján Klanica
IV.C 3693 K TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV Mgr. Róbert Kyjak Mgr. Róbert Brezňan
       
I.NA 3659 L STAVEBNÍCTVO Ing. Ján Klanica Mgr. Róbert Brezňan
       
II.NC 3659 L STAVEBNÍCTVO – externe Ing. Anna Jarošová Ing. Katarína Kudlová