Triedy a triedni učitelia

 

trieda
odbor štúdia
triedny učiteľ
zastupujúci triedny učiteľ
I.A 3965 M BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI / 3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM  Mgr. Janka Baránková Ing. Anna Helbichová
I.B 2447 K MECHANIK HASIČSKEJ TECHNIKY / 3656 K OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY Mgr. Mária Kyjaková Mgr. Róbert Kyjak
I.C 3693 K TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV Ing. Mgr. Miloš Taraba Mgr. Stanislava Kovácsová 
I.D 3341 K ODNV/  3349 K TDR Mgr. Róbert Kyjak Mgr. Mária Kyjaková
I.G 3661 H MURÁR /  3678 H INŠTALATÉR   PaedDr. Ľubica Hoskovcová Ing. Katarína Kudlová
I.K 3686 F STAVEBNÁ VÝROBA PaedDr. Vladimír Fuljer Mgr. Dana Jakubesová 
II.A 3965 M BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI / 3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM  Ing. Ján Klanica Mgr. Róbert Brezňan
II.B 2447 K MECHANIK HASIČSKEJ TECHNIKY / 3658 K MSIZ Mgr. Róbert Brezňan Ing. Ján Klanica
II.C 3693 K TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV Ing. Anna Helbichová Mgr. Janka Baránková
II.D 3341 K ODNV/  3349 K TDR / 3656 K OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY Mgr. Stanislava Kovácsová Mgr. Dana Jakubesová
II.G 3661 H MURÁR / 3355 H STOLÁR / 3678 H INŠTALATÉR /  Mgr. Róbert Kyjak Mgr. Stanislava Kovácsová 
II.K 3686 F STAVEBNÁ VÝROBA PaedDr. Vladimír Fuljer Mgr. Dana Jakubesová
III.A 3965 M BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI / 3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM   Mgr. Dana Jakubesová Mgr. Stanislava Kovácsová 
III.B 2447 K MHT  Mgr. Peter Zelienka  Ing. Ján Kováč 
III.C 3693 K TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV Ing. Katarína Kudlová Mgr. Natália Šamajová
III.D  3656 K OSV / 3658 K MSIZ Ing. Anna Jarošová Mgr. Dana Jakubesová
III.G 3661 H MURÁR / 3663 H TESÁR / 3678 H INŠTALATÉR Ing. Katarína Kudlová PaedDr. Ľubica Hoskovcová
IV.A 3965 M BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI / 3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM  Mgr. Dana Jakubesová Ing. Anna Jarošová
IV.B 2447 K MHT / 3656 K OSV / 3658 K MSIZ Ing. Ján Kováč Mgr. Peter Zelienka
IV.C 3693 K TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV Mgr. Natália Šamajová Ing. Katarína Kudlová
I.NA 3659 L STAVEBNÍCTVO    Mgr. Stanislava Kovácsová PaedDr. Ľubica Hoskovcová
II.NC 3659 L STAVEBNÍCTVO – externe   Ing. Ján Klanica PaedDr. Ľubica Hoskovcová