Triedy a triedni učitelia

 

trieda
odbor štúdia
triedny učiteľ
zastupujúci triedny učiteľ
I.A 3965 M BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI / 3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM Mgr. Mária Šipulová Mgr. Peter Zelienka
I.B 2447 K MECHANIK HASIČSKEJ TECHNIKY / 3656 K OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY Mgr. Mária Kyjaková Mgr. Róbert Kyjak
I.C 3693 K TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV Ing. Anna Helbichová PaedDr. Ľubica Hoskovcová
I.D 3341 K ODNV/  3349 K TDR PaedDr. Ľubica Hoskovcová  Ing. Anna Helbichová
I.G 3661 H MURÁR /  3678 H INŠTALATÉR Ing. Ján Klanica PaedDr. Ľubica Hoskovcová
I.K 3686 F STAVEBNÁ VÝROBA PaedDr. Vladimír Fuljer Mgr. Dana Jakubesová
II.A 3965 M BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI / 3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM Mgr. Janka Baránková Ing. Anna Helbichová
II.B 2447 K MECHANIK HASIČSKEJ TECHNIKY / 3656 K OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY Mgr. Mária Kyjaková Mgr. Róbert Kyjak
II.C 3693 K TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV Ing. Mgr. Miloš Taraba Mgr. Stanislava Kovácsová
II.D 3341 K ODNV /  3349 K TDR Mgr. Róbert Kyjak Mgr. Mária Kyjaková
II.G 3661 H MURÁR / 3678 H INŠTALATÉR PaedDr. Ľubica Hoskovcová Ing. Ján Klanica
II.K 3686 F STAVEBNÁ VÝROBA PaedDr. Vladimír Fuljer Mgr. Dana Jakubesová
III.A 3965 M BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI / 3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM Ing. Ján Klanica Mgr. Róbert Brezňan
III.B 2447 K MHT / 3658 K MSIZ Mgr. Róbert Brezňan Ing. Ján Klanica
III.C 3693 K TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV Ing. Anna Helbichová Mgr. Janka Baránková
III.D 3341 K ODNV / 3349 K TDR / 3656 K OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY Mgr. Stanislava Kovácsová Mgr. Róbert Kyjak
III.G 3661 H MURÁR / 3355 H STOLÁR / 3678 H INŠTALATÉR Mgr. Róbert Kyjak Mgr. Stanislava Kovácsová
IV.A 3965 M BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI / 3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM Ing. Marián Opial Mgr. Stanislava Kovácsová
IV.B 2447 K MHT Mgr. Peter Zelienka Ing. Ján Kováč
IV.C 3693 K TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV Ing. Katarína Kudlová Mgr. Natália Šamajová
IV.D 3656 K OSV / 3658 K MSIZ Ing. Anna Jarošová Mgr. Mária Kyjaková
I.NA 3659 L STAVEBNÍCTVO Ing. Ján Kováč Mgr. Stanislava Kovácsová
II.NC 3659 L STAVEBNÍCTVO – externe Mgr. Stanislava Kovácsová Ing. Ján Klanica