Týždenné rozdelenie tried

Nepárny týždeň
Párny týždeň
I.A BOZP + TL (celý týždeň) I.A BOZP + TL (celý týždeň)
I.B MHT  + OSV (celý týždeň) I.B MHT + OSV (piatok)
I.C TEZB (celý týždeň) I.C TEZB (pondelok – utorok)
I.D TDR + ODNV (pondelok)

I.D TDR + ODNV (celý týždeň) 

I.G murár + inštalatér  (celý týždeň)

   
I.NA stavebníctvo (celý týždeň) I.NA stavebníctvo (celý týždeň)
   
II.A BOZP + TL (celý týždeň) II.A BOZP + TL (celý týždeň)
  II.B MHT + OSV (celý týždeň)
II.C TEZB (celý týždeň) II.C TEZB (pondelok)
II.D TDR + ODNV (celý týždeň)  
II.G murár + inštalatér (celý týždeň)  
   
III.A BOZP + TL (celý týždeň) III.A BOZP + TL (celý týždeň)
  III.B MHT  + MSIZ (celý týždeň)
  III.C TEZB (celý týždeň)
  III.D TDR + ODNV + OSV (celý týždeň)
  III.G murár + inštalatér + stolár (celý týždeň)
   
IV.A BOZP + TL (celý týždeň) IV.A BOZP + TL (celý týždeň)

IV.B MHT (celý týždeň)

 
IV.C TEZB (celý týždeň)  
IV.D OSV + MSIZ (celý týždeň)