Týždenné rozdelenie tried

Nepárny týždeň
Párny týždeň

I.A  BOZP + TL (celý týždeň)

I.A BOZP + TL (celý týždeň)

I.B  MHT  + OSV (celý týždeň)

I.B MHT + OSV (piatok)

I.C  TEZB (celý týždeň)

I.C TEZB (pondelok – utorok)

I.D TDR + ODNV (celý týždeň)

I.D TDR + ODNV (pondelok)

 

I.G murár + inštalatér (celý týždeň)

I.K stavebná výroba (štvrtok – piatok)

 

I.NA stavebníctvo (celý týždeň)

I.NA stavebníctvo (celý týždeň)

   

II.A  BOZP + TL (celý týždeň)

II.A BOZP + TL (celý týždeň)

 

II.B MHT + MSIZ (celý týždeň)

II.C TEZB (pondelok)

II.C TEZB (celý týždeň)

 

II.D TDR + ODNV + OSV (celý týždeň)

II.G murár + stolár + inštalatér (celý týždeň)

 
   

III.A BOZP + TL  (celý týždeň)

III.A BOZP + TL (celý týždeň)

 

III.B MHT (celý týždeň)

III.C TEZB (celý týždeň)

 

III.D OSV + MSIZ (celý týždeň)

 

 

III.G murár + tesár + inštalatér (celý týždeň)

   

IV.A BOZP + TL (celý týždeň)

IV.A BOZP + TL (celý týždeň)

IV.B MHT+OSV+MSIZ (celý týždeň)

 

IV.C TEZB (celý týždeň)