Týždenné rozdelenie tried

Nepárny týždeň Párny týždeň
I.A  BOZP + TL celý týždeň I.A  BOZP + TL celý týždeň
I.B  MHT + MSIZ celý týždeň I.B  MHT + MSIZ piatok
I.C  TEZB pondelok – utorok I.C  TEZB celý týždeň
I.D TDR + ODNV + OSV pondelok I.D TDR + ODNV + OSV celý týždeň
I.G murár + stolár + inštalatér celý týždeň  
  I.K stavebná výroba štvrtok – piatok
I.NA stavebníctvo celý týždeň I.NA stavebníctvo celý týždeň
   
II.A  BOZP + TL celý týždeň II.A  BOZP + TL celý týždeň
   
II.C TEZB celý týždeň II.B MHT celý týždeň
  II.C TEZB pondelok
II.G  murár + tesár + inštalatér celý týždeň II.D OSV + MSIZ celý týždeň
   
III.A  BOZP + TL celý týždeň III.A  BOZP + TL celý týždeň
III.B MHT + OSV + MSIZ celý týždeň III.C TEZB celý týždeň
   
III.H AOM + stolár celý týždeň III.G murár + inštalatér celý týždeň
   
IV.A BOZP + TL celý týždeň IV.A  BOZP + TL celý týždeň
IV.C  TEZB celý týždeň IV.B MHT + OSV + MSIZ celý týždeň