Účasť našich žiakov na verejnej zbierke – Deň vojnových veteránov

Ako jediná stredná škola v Žiline sme realizovali zbierku pre Post Bellum SK na Deň vojnových veteránov v uliciach mesta Žilina v piatok 11. novembra 2022. Zúčastnili sa jej žiaci III.AIV.A. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa nám podarilo vyzbierať krásnych 292 EUR! Ďakujeme aj žiakom a zamestnancom našej školy, ktorí taktiež prispeli😊

11. novembra si pripomíname ukončenie bojov 1. svetovej vojny a tento deň sa stal aj Dňom vojnových veteránov. Symbolom veteránov je vlčí mak. Červené kvety v tej dobe pokrývali hroby padlých vojakov na západnom fronte. Pripnutím symbolického kvetu si ľudia pripomínajú hrdinstvo vojakov a vzdávajú im úctu.

Sme veľmi radi, že sme dostali túto príležitosť a mohli sme tak podporiť dokumentovanie príbehov veteránov a pamätníkov 20. storočia. Ich hrdinstvo si musíme pripomínať, aby sa tragická minulosť viac nezopakovala.