Učitelia SOŠ stavebnej v Žiline v rámci projektu Erasmus+ v Lotyšsku

Stredná odborná škola stavebná sa zapojila do nového medzinárodného projektu Erasmus+ Strategické partnerstvo „Smart school in restoration and construction industry“. Projekt odštartoval prvou mobilitou piatich pedagogických zamestnancov školy v lotyšskom meste Jelgava v dňoch 25. – 27. augusta 2021. Spolu s partnermi z odborných škôl z Lotyšska a Litvy ich tu hostila miestna univerzita LLU.

Projekt reaguje na súčasný stav výchovy a vzdelávania v odbornom školstve v čase pandémie COVID-19, ktorý si vynútil preniesť vyučovanie do digitálneho priestoru. Online vyučovanie je výzvou pre všetky školy v celej Európe, ale zvlášť pre odborné školy s nevyhnutnosťou praktického vyučovania. Hlavným úsilím partnerov projektu je nájsť riešenia tohto problému, a teda ako kvalitne a plnohodnotne pripravovať žiakov pre prax s pomocou digitálnych online nástrojov. Cieľom projektu je vytvoriť stratégiu digitalizácie odborného vzdelávania, ktorá by sa mohla stať vzorom aj pre ostatné odborné školy na Slovensku. Súčasťou stratégie bude aj príprava učiteľov na prácu s novými online nástrojmi, ako je napríklad platforma Moodle, ktorá okrem iného slúži na sprístupňovanie a hodnotenie materiálov pre žiakov a ich testovanie.

Lotyšská univerzita LLU má už viac ako desaťročné skúsenosti s využívaním systému Moodlu vo svojej vzdelávacej činnosti. Preto sa zhostili úlohy profesionálnych školiteľov. Počas prvých dvoch dní mobility sa naši zamestnanci zoznámili so skúsenosťami univerzity pri využívaní systému Moodlu. Súčasťou programu boli aj praktické cvičenia, pri ktorých sa učili pracovať s týmto, ale aj inými digitálnymi nástrojmi na tvorbu materiálov pre odborné vyučovanie. Nechýbala ani prehliadka fakúlt univerzity, kde našim zamestnancom prezentovali ich rôznorodú činnosť, vybavenie, skúsenosti zo spolupráce s podnikateľmi ale aj bohatú históriu školy a mesta.

Posledný deň všetci partneri navštívili prímorské mesto Liepaja, kde na nich čakala prehliadka miestnej odbornej školy. Tu ich privítal riaditeľ školy, ktorý im predstavil ich skúsenosti z online vyučovania za pomoci platformy Moodle. Zoznámili sa tak s výhodami, ktoré tento nástroj prináša pre vyučovanie na strednej odbornej škole. Po prehliadke priestorov školy na nich ešte čakala prehliadka mesta Liepaja, ktoré sa pýši zaujímavou históriou ale aj súčasným moderným rozvojom.

Zamestnanci našej školy sa domov vrátili s mnohými poznatkami o skúsenostiach zahraničných partnerov s online vyučovaním. Takisto si prehĺbili svoje digitálne zručnosti a spolu s partnermi sa dohodli na budúcich aktivitách projektu. Ďalšia mobilita, ktorej cieľom bude ďalšie prehĺbenie zručností učiteľov na prácu s digitálnymi nástrojmi pre výučbu, sa uskutoční v októbri tohto roku. Hostiteľom bude tentokrát naša Stredná odborná škola stavebná v Žiline.