Úspech na medzinárodnej súťaži Řemeslo/Skill 2022

V dňoch 19. – 22. septembra 2022 sa uskutočnil 11. ročník medzinárodnej súťaže Řemeslo/Skill v českom meste Vysoké Mýto. Verejnosť mala už tradične možnosť poradiť sa priamo na námestí s profesionálnymi odborníkmi ohľadom stavby domov, rekonštrukcií bytov, pri výbere stavebných materiálov, izolácií a stavebných úprav v kúpeľni.

Súťažilo celkom 70 družstiev z 19 českých škôl a naša škola, ktorá bola jedinou školou zo zahraničia. Súťažilo sa v odboroch murár – murárske práce, inštalatér a stolár. Hlavným cieľom súťaže bolo motto: „Správne a účelne používať nové, moderné stavebné technológie a postupy pri rekonštrukciách a novostavbách bytov a domov“.

Práce v jednotlivých súťažných odboroch na seba nadväzovali. Najprv murári vymurovali dve hrubé stavby z materiálov Xella a Heluz. V ten istý deň začali na hrubých stavbách pracovať montéri suchých stavieb. O deň neskôr pokračovali inštalatéri a obkladači. Stolári pracovali od začiatku nezávisle a zhotovili drevený stolček. Žiaci pracovali vo dvojici na spoločnom zadaní, aby preukázali schopnosť pracovať v tíme.

Žiakov v odbore murár pripravoval majster odbornej výchovy Peter Ďuriš. Súťažiaci David Krasňan  a Michal Vražel z II.G, získali 3. miesto. Stolárov pripravoval majster odbornej výchovy Martin Pekár a súťažiaci Adrián Čelko a Jakub Cingel z II.D získali taktiež 3. miesto. Inštalatéri Matej Šupej zo IV.C a Belko Dávid z II.B.  pod vedením majstra odbornej výchovy Ľubomíra Čerňanca získali krásne 2. miesto. Všetci si odniesli hodnotné ceny od sponzorských firiem. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy!

Úspechy našich žiakov na súťažiach doma aj v zahraničí svedčia o ich veľmi dobrých remeselných zručnostiach a odborných vedomostiach. Veľmi pekne ďakujeme aj majstrom, učiteľom a všetkým, čo sa podieľali na príprave žiakov na súťaž.