Veľký úspech na celoslovenskej súťaži „Bezpečné dni v práci“ v Prešove

V termíne 23. – 24. júna 2022 sa uskutočnila v Prešove celoslovenská súťaž stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s názvom – „Bezpečné dni v práci“. Zúčastnil sa jej samozrejme aj súťažný tím z našej školy  v zložení – Matúš Sány a Tomáš Hyža (III.A) a Matúš Hronec (II.A). Žiaci študujú odbor BOZP. Na súťaž ich pripravoval učiteľ odborných predmetov Ing. Miroslav Klučka.

Súťažili 3 členné družstvá. Teoretická časť bola formou testu, úlohou praktickej časti bol popis modelovej situácie. Teoreticko – praktická časť mala nasledovný postup – súťažné družstvá obdržali modelovú situáciu v zalepenej obálke, časový limit na prípravu mali len 1 minútu, mali ústne popísať poskytnutie prvej pomoci a potom realizovať praktické poskytnutie prvej pomoci s použitím vhodným pomôcok. V tejto časti sa hodnotila koordinácia práce skupiny, spôsob privolania RZP, správny výber, resp. improvizácia vhodných pomôcok na poskytnutie prvej pomoci, správny postup pri poskytovaní predlekárskej prvej pomoci a akčný čas poskytnutia prvej pomoci.

Tím z našej školy sa umiestnil na I. mieste a to nielen v súťaži tímov, ale aj v súťaži jednotlivcov, kde zvíťazil Matúš Hronec. Chlapcom srdečne gratulujeme a ďakujeme im za vynikajúcu reprezentáciu školy!

Žiaci si odniesli pekné ceny – elektrické kolobežky a víťaz jednotlivcov aj televízor. Pre školu vyhrali aj plavbu loďou po Dunaji pre 80 osôb. V tomto školskom roku je to už druhá celoslovenská súťaž z oblasti BOZP, ktorú naša žiaci vyhrali, čo je dôkazom kvalitnej prípravy našich žiakov pre ich budúce povolanie.

Link – fotogaléria: https://slspo.sk/?avada_portfolio=bezpecne-dni-v-praci-sutaz-strednych-odbornych-skol