Výchova mimo vyučovania

Kontaktná osoba

Mgr. Magdaléna Gašová
zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania

0908 914 076, gasova@sosstavebna.sk

Vo výchove a vzdelávaní preferujeme rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie a za svoje konanie. Snažíme sa viesť žiakov k zdravému životnému štýlu, tvorivosti a aktívnemu využívaniu voľného času.

Na internáte sú ubytovaní najmä žiaci našej školy, v prípade voľných miest poskytujeme ubytovanie aj žiakom z iných stredných škôl v Žiline. Kapacita internátu je 180 lôžok.

Žiaci sú ubytovaní v bunkovom systéme dvoj- a trojposteľových izieb so sociálnym zariadením, v ktorom je sprchový kút, umývadlo a samostatné WC. Na každom poschodí majú žiaci k dispozícií kuchynku a spoločenskú miestnosť. Kuchynka je vybavená chladničkou, mikrovlnnou rúrou, varnou kanvicou  a varičom. Na internáte funguje taktiež WIFI sieť, na ktorú sa môžu pripojiť priamo vo svojich izbách.

Vo voľnom čase ubytovaní žiaci využívajú celý športový areál školy – telocvičňu s modernou posilňovňou, plážové, futbalové a basketbalové ihrisko a taktiež  navštevujú blízku mestskú plaváreň. V internáte funguje školská knižnica s bohatou ponukou beletrie, náučnej a odbornej literatúry pre žiakov aj zamestnancov školy.

Výchovno-vzdelávacia a krúžková činnosť v rámci školského internátu umožňuje žiakom realizovať sa a rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti. Medzi tradičné akcie patria rôzne športové turnaje a vedomostné súťaže, imatrikulácia, návštevy kultúrnych akcií a koncertov hudobných skupín v meste, turistické vychádzky a spoznávanie kultúrnych pamiatok v okolí Žiliny, návšteva filmových a divadelných predstavení, besedy so športovcami, zábavné športové popoludnie spojené s meraním síl, práca v tvorivých dielňach a kurzy varenia.

V komplexnej výchovno-vzdelávacej činnosti v našom školskom internáte sa snažíme uplatňovať tvorivo-humánny model výchovy a vzdelávania, v centre pozornosti ktorého je žiak, jeho potreby a záujmy, a to v primeranom pomere s jeho vedením k zodpovednosti za svoj vlastný život.