Výmenný pobyt – Bologna, Taliansko

Po dlhodobých skúsenostiach s výmennými pobytmi našich žiakov v Nemecku, Poľsku a Česku sa podarilo našej škole v školskom roku 2016/2017 rozšíriť spoluprácu s talianskou Strednou odbornou školou Istituto Aldini Valeriani v Bologni. V rámci tejto spolupráce sa v čase od 2. – 15. októbra 2016 uskutočnil dvojtýždenný študijný výmenný pobyt. Zúčastnili sa ho traja žiaci odboru mechanik hasičskej techniky Ján Junko zo IV.C, Peter Smolár a Marek Jaššo z III. B triedy a učiteľ anglického jazyka Peter Zelienka. Ubytovanie mali zabezpečené v talianskych rodinách a ich sprievodcami boli talianski študenti z partnerskej školy.

Žiaci mali počas dvoch týždňov prax v medzinárodnej spoločnosti ACMA, špecializovanej na baliace stroje a techniku. Prax bola zameraná na montáž, údržbu a opravu baliarenských strojov a ich častí. Spoznali nové pracovné postupy, naučili sa čítať technické manuály a výkresy, obohatili si slovnú zásobu o odborné názvy jednotlivých súčiastok v anglickom jazyku. Pracovali v úplne novom prostredí s inými pravidlami, spoznali pracovné podmienky v Taliansku a nových ľudí.

Absolvovali nie len úvodné školenie z bezpečnosti práce, ale zoznámili sa aj s logistikou firmy, jej históriou, súčasnosťou a budúcimi víziami firmy. Na záver boli pozvaní riaditeľom firmy na oficiálnu poradu aj s ostatnými pracovníkmi. Vyskúšali si tak naozaj všetko, čo patrí do pracovného režimu v cudzej krajine.

Počas pobytu navštívili aj mnohé zaujímavé miesta, či už v okolí mesta Bologna, alebo priamo v ňom. Pravdepodobne najviac sa im páčila exkurzia v továrni Lamborghini neďaleko Bologne, spojenej s návštevou múzea tejto luxusnej značky áut.

V Bologni ďalej vystúpili na známu šikmú vežu Asinelli s výhľadom na celé mesto, navštívili samotnú školu Aldini Valeriani, kde si vyskúšali 3D modeling predmetov v školských laboratóriách, zúčastnili sa výstavy fotografií v múzeu strojov MAST a prezreli si aj priemyselné múzeum Museo del patrimoniu industriale. Samozrejmosťou bola prehliadka historického centra mesta s jeho kostolmi a námestiami. Vo voľnom čase si zahrali napríklad paintball a futbal s hosťovskými študentmi a učiteľmi.

No Bologna nebolo jediné mesto, ktoré študenti navštívili. Počas víkendu sa postupne pozreli aj do dvoch ďalších slávnych talianskych miest, a to do Florencie a Benátok. Prekvapivo sa žiakom páčila viac Florencia a jej otvorené námestia so sochami ako turistami preplnené úzke uličky Benátok.

Okrem množstva zážitkov si žiaci z pobytu priniesli aj množstvo skúseností, získali certifikát od spoločnosti ACMA za ich prax, spoznali a spriatelili sa s množstvom nových ľudí, vyskúšali si taliansku pohostinnosť a mnohé talianske špeciality a na záver si overili, že nie len praktické a teoretické technické zručnosti sú pri zamestnaní v cudzine dôležité, ale rovnako aj sociálne zručnosti pri práci v tíme a aktívna znalosť cudzieho jazyka, bez ktorej by sa určite v Taliansku nedohovorili.

Sme veľmi radi, že do budúcna sa spolupráca bude ďalej rozvíjať, čo potvrdili aj naši talianski partneri a v mesiaci november tohto školského roku už očakávame ich príchod do mesta Žilina a našej školy.