Vzdelávacie workshopy Post Bellum na našej škole

4 zážitkové workshopy realizovala počas októbra pre žiakov našej školy z tried III.A, B, C a D organizácia Post Bellum SK. Tento rok sme pre žiakov vybrali tému „Rozhodovanie“.

Post Bellum SK je nezisková organizácia, ktorá od roku 2008 na Slovensku vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia. Zaznamenávajú príbehy a snažia sa rozprávať ich ďalej – veria totiž, že konkrétne ľudské osudy sú tou najlepšou cestou k poznaniu vlastnej minulosti. Považujú za dôležité zachovať ich spomienky aj pre budúce generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť.

Workshop „Rozhodovanie“ v dobových reáliách demonštruje princípy fungovania zastupiteľskej demokracie, ale i vzostup antisemitizmu, neznášanlivosti a xenofóbie v spoločnosti. Zároveň predstavuje tému migrácie z pohľadu jednotlivca zasiahnutého veľkými dejinami. Cez skutočný príbeh, prostredníctvom štruktúrovanej drámy a hrania rolí približuje dilemy, ktorým ľudia v tom čase čelili. V poslednej časti workshopu lektori vedú diskusiu so žiakmi, majú sa vyjadrovať o zážitkoch z workshopu, osobnom prínose, ale i uvažovať o nedávnej histórii Slovenska a veľmi konštruktívne prepájať nedávne časy so súčasnosťou.

Žiakom sa workshopy veľmi páčili, aktívne sa zapájali a na záver skonštatovali, že informácie, ktoré prostredníctvom neho získali sú veľmi dôležité a že im v mnohých prípadoch „otvorili oči“. Veľmi pozitívne sa vyjadrili aj lektorky a lektori, pričom vyzdvihli aktivitu, zodpovedný prístup a disciplinovanosť našich žiakov, čo nás veľmi teší a dokazuje, že naša práca so žiakmi má zmysel. Ďakujeme!