Workshop n.o. Ekofond SPP v priestoroch našej školy

Dňa 24. novembra 2022 boli v priestoroch SOŠ stavebnej Žilina realizované workshopy n.o. Ekofond SPP v rámci súťaže „Greenfluenceri a energia“ na témy Kritické myslenie a Sociálne siete. Účastníkmi boli školské tímy učiteľov a žiakov zo základných a stredných škôl žilinského regiónu.

Cieľom súťaže Greenfluenceri a energia je aktivizácia žiakov pod vedením koordinátora projektu, smerujúca k identifikácii problémov a problematických situácií z oblasti ochrany životného prostredia, výroby, prenosu a efektívneho využitia rôznych zdrojov energie. Ambíciou súťaže je inšpirovať k hľadaniu udržateľných riešení a podporovať korektné šírenie relevantných informácií medzi školskú a širšiu komunitu s využitím médií, najmä sociálnych sietí.