Zelené energie v rukách našich žiakov

Naša škola v mesiaci apríl 2023 vyslala ďalšiu skupinu žiakov 1. a 2. ročníka z odborov technik energetických zariadení budov a mechanik stavebnoinštalačných zariadení na stáž pod vedením učiteľky Jany Oravcovej v rámci programu Erasmus+ do Rakúska.

Mobility žiakov v oblasti OVP vedú k zvyšovaniu ich odborných zručností, vedomostí a mäkkých zručností, ktoré sú vyžadované trhom práce, zvyšujú jazykové kompetencie.

Cieľom tejto stáže bolo spoznať využívanie slnka, vetra a vody pri výrobe elektrickej energie v iných európskych krajinách, ako ich zapojiť a aké technologické postupy použiť predovšetkým v rodinných domoch.

V meste Zistersdorf v Rakúsku sa zapojili žiaci do odborného praktického výcviku v Landesberufsschule, ktorá má pôsobnosť pre celé Dolné Rakúsko. 

Prvý deň po privítaní riaditeľom školy pánom W. Seltenhammerom a prehliadke školy sa začal ich pracovný deň. Po školení o bezpečnosti práce žiaci pokračovali s prvým tematickým celkom – obrábanie oceľových rúr. Naučili sa zvárať pomocou zváracej zmesi acetylénu a kyslíka, vytvoriť 90° ohyb, vypočítať jeho dĺžku, vypaľovať dieru, redukovať priemer rúry, narezať závit, urobiť zátku a pomedeným drôtom vytvoriť striešku. Vždy dostali technickú dokumentáciu, podľa ktorej pracovali a v závere dňa odovzdali výrobok na hodnotenie.

V ďalších dňoch si vyskúšali svoje zručnosti s meďou  (ohýbanie, rezanie, mäkké spájkovanie).  Podľa technického výkresu mali za úlohu samostatne vytvoriť zadaný výrobok. Najdôležitejšie bolo dodržať dané rozmery, uhly, smer ohybu. V závere týždňa sa zoznámili s lisovaním a zváraním plastov.  Opäť podľa technického zadania  skonštruovali pomocou fitingov a Al-PEX rúrok daný výrobok.  Všetky spoje zalisovali ručnými lisovacími kliešťami. Na druhý výrobok použili nožnice a zváračku na PPR rúry.

V laboratóriách sa oboznámili so základmi fotovoltaického systému.   V rámci prezentácie sa dozvedeli o význame slnečného žiarenia za rôznych poveternostných podmienok. Na vyučovacom paneli merali výkon fotovoltaického systému pri zmene slnečného svitu a sklonu strechy.

Získali prehľad o výhodách a nevýhodách ostrovného systému a systému, ktorý je pripojený aj do elektrickej rozvodnej siete, ako prebieha montáž na strechách rôzneho sklonu. Dozvedeli sa o výhodách fotovoltaiky – zníženie nákladov na energie až o 90%, čiastočná alebo úplná energetická nezávislosť, navýšenie hodnoty nehnuteľnosti, ochrana životného prostredia.

Počas pobytu nielen žiaci dostali široké a dôležité informácie. Odbornej stáže sa zúčastnili aj dvaja zástupcovia inštalatérskej firmy Tri svište SVK s.r.o., ktorí dostali takúto príležitosť v rámci job shadowingu a ktorí dlhodobo spolupracujú s nami v rámci individuálneho odborného výcviku žiakov.

Vo voľnom čase účastníci spoznávali mestečko a jeho okolie. Cez víkend navštívili hlavné mesto Viedeň, Hofburg. Prezreli si obnovené budovy parlamentu a radnice. Navštívili spaľovňu odpadu v Spittelau, ktorá je doslova umeleckým dielom od eko-architekta Hundertwassera. Zásobuje tretinu všetkých domácností Viedne teplom získaným z odpadu spôsobom chrániacim životné prostredie.

Medzinárodné stáže prispievajú k zvyšovaniu kvalifikácií účastníkov mobilít a k ich lepšej adaptácii na aktuálne potreby a požiadavky trhu práce. Preto naďalej pokračujeme v realizácii projektov Erasmus+, aby čo najviac žiakov dostalo príležitosť zlepšiť a rozšíriť svoje odborné kompetencie, tak potrebné pre ich budúce uplatnenie na domácom, ale aj  európskom trhu práce.