Župná kalokagatia 2023

15. júna 2023 sme sa s našimi žiakmi zúčastnili športovo-vedomostnej súťaže „Župná kalokagatia 2023“. Výraz „kalokagatia“ pochádza z antického Grécka a znamená harmonický súlad duševnej a telesnej stránky človeka. Vyhlasovateľom súťaže bol Žilinský samosprávny kraj a organizátorom Spojená škola Rosinská cesta v Žiline.

Súťažilo sa v behu na 3 km, ktorý bol rozdelený siedmimi stanovišťami, kde žiaci plnili rôzne disciplíny. Na prvom stanovišti zistili, ktoré družstvo má lepších strelcov – každý žiak mal 5 rán na terč vzdialený 10 metrov. Na druhom stanovišti nasledoval prehup na lane ponad vyznačenú zónu. Tretie stanovište preverilo ich presnosť v hode gumeným granátom na cieľ vzdialený 15 m. Na ďalších troch stanovištiach zistili, akí dobrí sú v topografii, poskytovaní prvej pomoci a civilnej ochrane. Posledné siedme stanovište tvoril všeobecno-vedomostný test.

K výslednému bežeckému času sa pripočítali trestné sekundy nazbierané na jednotlivých stanovištiach.    Nášmu tímu sa podarilo postúpiť do finálového kola zo siedmeho miesta spomedzi 46 zúčastnených stredných škôl.

Vo finále sa 20. júna  2023 stretlo 15 najlepších tímov, aby si zmerali sily na tej istej trati. Tu sa našim žiakom darilo ešte viac a vybojovali veľmi pekné štvrté miesto.

Všetkým chlapcom srdečne gratulujeme, ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

Našu školu na súťaži reprezentovali: Kristián Štiak a Tomáš Zachar z I.A, Tibor Papánek z II.A, Filip Uličný a Adrián Močáry z III.A a Marcus Malovec z III.C.