MATEMATICKÝ KLOKAN 2024 – VYHODNOTENIE

Tento školský rok sa 20 žiakov našej školy zúčastnilo najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN – organizoval sa už 26. ročník súťaže.

Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – Kadet O12 – žiaci 1. a 2. ročníka a Junior O34 – žiaci 3. a 4. ročníka.  Riešené úlohy boli ako každý rok nápadité a prispeli k rozvoju logického myslenia a využiteľnosti matematiky v praktickom živote.

Najlepšie výsledky dosiahli:

Dominik Bielik (II.C)

Matúš Knapec (II.D)

Eva Mária Porubiaková (IV. A)

Dávid Pilko (II.C)

Dominik Bielik obsadil krásne 9. miesto z 2924 žiakov, čo je perfektný úspech! Všetci súťažiaci boli od organizátorov súťaže odmenení diplomami, spoločenskou hrou, ruksakom a písacími potrebami. Škola sa tiež zapojila do odmeňovania a za krásne výsledky venovala žiakom pekné ceny.

Ďakujeme všetkým za účasť a srdečne blahoželáme!