Medzinárodná súťaž „Mladý stavbár 2022“

11. a 12. októbra 2022 sa po dvojročnej pandemickej pauze konal v priestoroch dielní praktického vyučovania našej školy na Bánovskej ceste 9 v Žiline 12. ročník medzinárodnej súťaže praktických zručností žiakov „Mladý stavbár“. Súťažilo sa v odboroch murár/operátor stavebnej výroby, inštalatér/mechanik stavebnoinštalačných zariadení a tesár.

Organizátorom súťaže je naša Stredná odborná škola stavebná v Žiline. Cieľom súťaže bolo prezentovanie odborných praktických zručností a teoretických vedomostí v klasických stavebných profesiách s dôrazom na využívanie nových materiálov, spôsobov práce a technológií, reflektujúc aktuálne potreby na trhu práce.

Druhý deň súťaže bola slávnostne otvorená aj nová hala pre drevo odbory, ktorá bola vybudovaná cez svojho zriaďovateľa Žilinský samosprávny kraj v rámci projektu Integrovaného regionálneho operačného programu s novým technickým a strojovým vybavením v náklade cca 1 400 000 eur.

Po úvodnom príhovore riaditeľa školy Josefa Ilčíka sa súťažiacim a hosťom prihovorila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Medzi ďalších hostí patril riaditeľ Odboru školstva a športu ŽSK Ľuboš Berešík, riaditeľ SOPK Žilina Branislav Čulák, za odbor správy majetku a investícií ŽSK Iveta Zalčíková, zástupcovia profesijných organizácií, Slovenskej živnostenskej komory v Žiline, Cechu strechárov Slovenska a samozrejme aj firiem, spolupracujúcich so školou v rámci praktického vyučovania žiakov.

Renomované domáce a zahraničné firmy, ktoré sú v súčasnosti lídrami na trhu v stavebníctve a zdravotechnike nám venovali materiál na súťaž, ale aj hodnotné vecné ceny pre súťažiacich. Členmi hodnotiacich komisií boli výhradne zástupcovia firiem, ktorých stavebné materiály a technológie boli na súťaži použité alebo odborníci z praxe..

Súťažiace školy boli z Vysokého Mýta, Vyškova, Brna – Bosonohy, Kyjova, Třebíča, Nitry, Námestova, Liptovského Hrádku, Čadce a Žiliny, čím sa v počte zúčastnených škôl „Mladý stavbár“ zaraďuje medzi najväčšiu súťaž tohto typu na Slovensku!

Súťažili dvojčlenné družstvá žiakov 2. a  3. ročníkov. Tesári pracovali obidva dni na výrobe kŕmidla pre vysokú zver. Murári v prvý deň murovali fragment z tehly Porotherm a druhý deň robili obklad – kombináciu obkladačiek a mozaiky.

Inštalatéri prvý deň zapájali podomietkovú výtokovú batériu (Hansgrohe) Ibox a robili rozvody vody bez tlakovej skúšky aj s kompletovaním vrchnej časti hlavovej a ručnej sprchy. Druhý deň osádzali a napájali moduly wc a umývadla na rozvody vody a kanalizácie (AlcaDrain), osádzali batérie a rohové ventily (Schell), následne robili tlakovú skúšku rozvodov z plasto hliníku. Žiaci si tak mohli reálne overiť, či správne a funkčne  namontovali jednotlivé komponenty.

Našu školu reprezentovali v odbore inštalatér/mechanik stavebnoinštalačných zariadení Dávid Belko a Matúš Čička, v odbore murár/operátor stavebnej výroby Dávid Krasňan a Marek Michal Vražel, v odbore tesár Mário Cudrák a Martin Vlček. Veľká vďaka patrí aj majstrom odbornej výchovy Ladislavovi Pidíkovi, Zdenkovi Kullovi a Mariánovi Chmulíkovi za výbornú prípravu žiakov.

Vo veľmi kvalitnej a početnej konkurencii zúčastnených škôl naši chlapci opäť dokázali, že v remeselnej stavbárskej práci patria medzi najlepších a obsadili v odbore inštalatér prvé miesto, v odbore murár tretie miesto a v odbore tesár boli štvrtí.

Podľa vyjadrení zástupcov stavebných firiem a ostatných hostí vyzdvihli všetci výbornú  prípravu, ale aj organizáciu súťaže, jej materiálno – technické vybavenie a taktiež doplnkový  program pre pedagogických pracovníkov, v rámci ktorého sa v utorok doobeda zúčastnili odbornej exkurzie do Žilinskej teplárenskej, ktorá je momentálne súčasťou spoločnosti Teplárenský holding, poobede absolvovali komentovanú prehliadku mesta Žilina a v stredu doobeda navštívili hrad Strečno.

Ďakujeme všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii súťaže, súťažným družstvám za to, že si prišli preveriť svoje zručnosti a že sme mohli spolu prežiť dva dni plné nových skúseností a nezabudnuteľných zážitkov.