Medzinárodná súťaž zručností žiakov – Sušice 2024

Dňa 15. – 17. mája 2024 sme sa opäť zúčastnili medzinárodnej odbornej súťaže v českom meste Sušice. Reprezentovali nás štyria žiaci z odboru technik energetických zariadení budov spolu s majstrom odborného výcviku Bc. Kovácsom a učiteľom elektrotechnických predmetov Ing. Škripkom.

Súťaž sa konala v priestoroch SOŠ a SOU Sušice v gescii spoločnosti SYSTHERM ako generálneho partnera. Súťažilo sa v dvoch disciplínach – „O putovný pohár SYSTHERM“, kde proti sebe súťažilo 12 škôl a „O kryštálovú guľu SYSTHERM“, ktorej sa zúčastnilo 18 škôl, kde žiaci súťažili v zmiešaných družstvách. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 20 stredných škôl z Čiech a 3 zo Slovenska.

Zúčastnili sme sa oboch disciplín. V súťaži „O putovný pohár“ nás reprezentoval Filip Bela (III.C) a Andrej Bielik (I.C), „O kryštálovú guľu“ v odbore inštalatér Dávid Pilko (II.C) a Matúš Bobáň z III.C v odbore elektrikár.

Úlohou inštalatérov bolo osadiť bytový výmenník tepla pre TUV a UK spolu s radiátorom a zariaďovacími predmetmi kúpeľne. Montovali vnútorné rozvody kanalizácie, pripájali ich na zariaďovacie predmety, inštalovali potrubie PPR, CU a z uhlíkovej ocele. Na konci bola vykonaná tesnosť spojov potrubí tlakovou skúškou.

Elektrikári mali za úlohu montáž elektroinštalácie podľa priloženej projektovej dokumentácie, osádzali el. rozvádzač, elektroinštalačné krabice a káblové lišty. Ďalšou časťou bolo zapojenie svetelných a zásuvkových obvodov a svetelného obvodu so schodiskovým vypínačom. Na konci ekvipotenciálne pospájali vodivé časti inštalačných rozvodov a uzemnili ich.

V náročnej konkurencii 23 škôl sa naši žiaci v žiadnom prípade nestratili a ukázali svoje kvality. Najlepšie sa umiestnil Matúš Bobáň, ktorý so svojím vylosovaným kolegom z Havlíčkovho Brodu obsadili výborné 5. miesto.

Pre pedagogický zbor bol pripravený zaujímavý program, ktorý pozostával z odborných prezentácií rôznych spoločností, prehliadka Strednej priemyselnej školy strojníckej a návšteva modernej spaľovne odpadu ZEVO v Plzni.

Ďakujeme organizátorom súťaže za príležitosť porovnať sa s najlepšími školami v rámci Českej republiky a Slovenska. Žiakom veľmi pekne ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a tešíme sa na ďalší, už jubilejný 15. ročník.