Monitorovacie návštevy v rámci programu Erasmus+

V projekte Erasmus+ „Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu“ sme mali v školskom roku 2018/2019 zapojených nových partnerov z Portugalska a Španielska, ktorých sme získali vďaka kontaktnému semináru a vďaka odporúčaniam našich partnerov z Poľska. Naša škola ako vysielajúca organizácia je plne zodpovedná za úroveň a kvalitu mobilít žiakov a pedagogických zamestnancov, príp. za získanie nových partnerov.  Z tohto dôvodu pristúpila k zorganizovaniu monitorovacích návštev u partnera Mobility friends v Portugalsku a AJE Pontevedra v Španielsku.

Pri našej návšteve Portugalska v októbri 2018 bola dohodnutá s riaditeľom Asociácie p. Nunom Barbosom a koordinátorkou projektov p. Sylwiou Stefaniak ďalšia spolupráca a prerokované podmienky pre uplatnenie ECVET systému hodnotenia.

V mesiaci máj 2019 sa uskutočnila návšteva nášho španielskeho partnera v meste Pontevedra. Pri rokovaní s p. José Portela sme sa dohodli na ďalšej spolupráci, navštívili sme firmy, v ktorých pracovali naši žiaci, spoznali sme vzdelávací systém v Španielsku a tvorili sme systém hodnotenia ECVET pre ďalší projekt.

Predstavitelia našej školy pozvali na návštevu zástupcov partnerov obidvoch organizácií. Osobné návštevy predstaviteľov vysielajúcej a prijímajúcej organizácie sú výborným základom pre hlbšiu spoluprácu, podporujú rozvoj nielen programu Erasmus+, ale aj rozvoj bilaterálnych vzťahov.