Náborové aktivity pre žiakov ZŠ

V mesiaci február sme ukončili náborové aktivity naplánované pre žiakov základných škôl, ktorí sa práve v tomto čase rozhodujú, akú strednú školu si vyberú pre  ďalšie štúdium a pre svoje budúce povolanie.

Začali sme už 12. októbra 2022 počas medzinárodnej súťaže „Mladý stavbár“, kedy sme pre žiakov ZŠ a ich rodičov pripravili aj Deň otvorených dverí (DOD). Mali možnosť vidieť  prácu súťažiacich počas plnenia stanovených úloh, prezrieť si dielne praktického vyučovania a budovu školy na Tulipánovej ulici, kde sa uskutočňuje  teoretické vyučovanie.

Druhýkrát sme zorganizovali DOD 6.decembra, kedy okrem prehliadky dielní a školy, mali aj možnosť zapojiť sa do aktivít našej SMART učebne. V ďalších učebniach sa im venovali učitelia odborných predmetov a žiaci, ktorí im podali informácie, o ktoré mali záujem. Prehliadku školy im spestrilo aj stretnutie Mikuláša a jeho sprievodu na chodbách školy a sladká drobnosť.

Poslednýkrát sme DOD pripravili 30.januára 2023. Okrem iných aktivít mali žiaci možnosť napísať si aj cvičné testy z matematiky a slovenského jazyka a otestovať tak svoje vedomosti. Spolu s rodičmi navštívili aj odbornú prezentáciu výrobkov a spoločnosti Hansgrohe, s ktorou škola dlhodobo spolupracuje.

Ďalšie aktivity boli zamerané na stretnutia s rodičmi a žiakmi priamo v základných školách, na rodičovských združeniach, pri komunikácii s výchovnými poradcami a Burzy stredných škôl, ktoré boli organizované v Ružomberku, Dolnom Kubíne, Bytči a Žiline.

Samozrejmosťou je propagácia školy v novinách a internetových portáloch, na www stránke školy, Facebooku a Instagrame.

Ďakujeme všetkým zamestnancom a žiakom školy, ktorí sa aktívne zapojili a už teraz sa tešíme na nové výzvy, ktoré nás čakajú v ďalšom školskom roku!