Odborná exkurzia – Žilinská univerzita

V apríli sa žiaci III.A (študijný odbor BOZP a technické lýceum) v rámci predmetu Cestné staviteľstvo zúčastnili na odbornej exkurzii na Žilinskej univerzite – Meranie zamerané na bezpečnosť cestnej premávky. 

Mali sme možnosť oboznámiť sa so zariadením na kontrolu únavy vodiča a zabezpečenie prepravovaného nákladu (prepojenie na predmet fyzika).

Žiaci si prezreli trenažér na sledovanie únavy vodiča v kokpite kamiónu – mohli si vyskúšať jazdu kamiónom a spôsoby zabezpečenia nákladu pri preprave – mohli si vyskúšať viazanie viazacími prostriedkami.

Prostredníctvom tejto exkurzie si rozšírili  svoje odborné vedomosti a získali poznatky v tejto oblasti.