Preventívna prednáška – Fetálny alkoholový syndróm

Pre žiačky všetkých ročníkov našej školy sme zorganizovali preventívnu prednášku na tému FAS – Fetálny alkoholový syndróm. Pripravili ju zamestnankyne z centra Návrat o.z. v Žiline – Eva Stanková, špeciálna pedagogička a Vladimíra Štalmachová, sociálna pracovníčka.

Fetálny alkoholový syndróm – FAS (Fetal Alcohol Syndrome) a spektrum porúch vzniknuté pôsobením alkoholu na plod – FASD (fetal alcohol syndrom disorders) sa zaraďujú do skupiny vrodených fyzických a psychických porúch, ktoré sú dôsledkom konzumácie alkoholu tehotnou ženou.

FAS vznikne, ak alkohol pôsobil na dieťatko v najkrehkejšom období jeho života – počas tehotenstva. Poškodenie môže byť na celý život – mozog, tvár, srdce, pľúca. Taktiež fajčenie a drogy nepriaznivo ovplyvňujú vývin dieťaťa. Táto prednáška bola veľmi obohacujúca a veríme, že povzbudila dievčatá, aby sa vyhli pitiu alkoholu počas tehotenstva a predišli tak poškodeniu zdravia ich detí.

Viac informácií o FAS nájdete aj tu: https://fascinujucedeti.sk/sk/fasd